Fúze asociací POPAI CE a A3DR

Zástupci oborových asociací POPAI CE a A3DR se dohodli na sloučení obou asociací do jedné asociace POPAI CE včetně propojení členské základny. 

A3DR (Asociace třídimenzionální reklamy) je tradičním oborovým sdružením založeným roku 1997, které působí v oblasti reklamních, propagačních a dárkových předmětů a médií. Jejím hlavním cílem je rozvoj, networking a kultivace tohoto oboru.

POPAI CE je globální asociací založenou již v roce 1936 v USA, která  působí i na českém trhu od roku 2001 prostřednictvím národní kanceláře POPAI Central Europe. Asociace POPAI CE  dlouhodobě podporuje v rámci komplexního celoročního programu také oblast 3D reklamy jako významnou součást oboru marketingové komunikace a podpory prodeje a realizuje aktivity, které se tohoto oboru týkají jak pro své členy, tak i  pro odbornou veřejnost.

http://www.popai.cz/           logo_a3dr

V důsledku tohoto spojení asociace  POPAI CE rozšíří program sekce 3D reklamy o nové aktivity a projekty, které budou znamenat další členské benefity a  budou přispívat k rozvoji a prosperitě oboru 3D reklamy především skrze výzkumné projekty, vzdělávání, medializaci a networking.

POPAI CE navazuje na dlouhodobou tradici soutěže Hvězda 3 D reklamy, přebírá organizaci této soutěže a je jejím vyhlašovatelem.

Do kontinuálního vzdělávacího programu POPAI CE budou zařazena další aktuální témata z oblasti 3D reklamy jako například představení novinek a trendů na trhu 3D reklamy, prezentace případových studií projektů a kampaní s využitím dárkových předmětů a další.

POPAI CE bude dále podporovat širší medializaci oboru 3D reklamy formou tiskových zpráv, prezentačních materiálů v elektronické i tištěné formě, k nimž bude patřit i katalog všech exponátů soutěže Hvězda 3D reklamy, který bude distribuován odborné veřejnosti při vyhlašování výsledků soutěže, na seminářích a dalších odborných akcích, v rámci elektronických newsletterů atd.

Trh 3D reklamy se rovněž stane součástí analýz a průzkumů POPAI CE.  Například monitoring investic do in-store komunikace, který je dlouhodobým průzkumovým projektem POPAI, bude rozšířen o oblast dárkových předmětů pro podporu prodeje. Monitoring tedy bude sledovat investice do vývoje a produkce tradičních POP nástrojů, digitální komunikace a dárkových předmětů. Dalším projektem je průzkum mezi zadavateli, který bude analyzovat postoje zadavatelů reklamy k dárkovým a reklamním předmětům.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010