Reklamní investice – září 2017

V září 2017 došlo k nárůstu ceníkové hodnoty reklamy o 57 %. Ke zvýšení hodnot došlo u všech mediatypů, přičemž nejvíce si polepšila reklama v místě prodeje. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

Při pohledu na meziměsíční srovnání je patrný celkový nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru, a to o 57 %. Polepšily si všechny mediatypy, nejvíce však reklama v místě prodeje (o 170 %), dále indoor (o 124 %), televize (o 78 %), rádio (o 49 %), tisk (o 45 %), kinoreklama (o 28 %), internet (o 24 %), OOHTV** (o 15 %) a outdoor (o 13 %).

Pořadí žebříčku se oproti srpnu změnilo jen na posledních dvou pozicích. První tři místa s nejvyšší ceníkovou hodnotou využitého reklamního prostoru obsadily televize (s hodnotou 4,5 miliard korun), tisk (1,9 miliard korun) a rádio (755 milionů korun). Za nimi se umístily mediatypy internet (609 milionů korun), outdoor (443 milionů korun), kinoreklama (14 milionů korun), OOHTV** (10,9 milionů korun), reklama v místě prodeje (9,2 milionů korun) a indoor (7,8 milionů korun).

V září využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 9,2 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, ONYX TV, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Mediatyp OOH: Z provozních důvodů ze strany deklarujícího subjektu Media Channel (Outdoor, OOH TV) nejsou k dispozici data za měsíc únor až září. Data budou doplněna při nejbližší možné příležitosti.

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010