Reklamní investice srpen 2015

V porovnání s červencem došlo k celkovému vzrůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 10 %. Z mediatypů si polepšily tisk (o 17 %), rádio (o 14 %), televize, internet (oba shodně o 8 %) a kinoreklama (o 4 %). Naopak pokles se projevil u reklamy v místě prodeje (-16 %), OOHTV (-3 %) a outdooru (-2 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti červenci nezměnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 1,8 miliardy korun), tisk (1,3 miliardy korun), internet (429 milionů korun) a rádio (425 milionů korun). Na dalších místech skončily outdoor (303 milionů korun), OOHTV (17,6 milionů korun), reklama v místě prodeje (12,4 milionů korun) a kinoreklama (rovněž 12,4 milionů korun).

V srpnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 12,4 milionů korun.

150917_Reklamní investice - tabulka srpen

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)

bez vlastní inzerce

*Internet zahrnuje reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring.

**Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

 

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
In Store Media, POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress