Reklamní investice – červenec 2018

1440 zobrazení

V červenci 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu poklesu ceníkové hodnoty reklamy, a to
o -42 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

V porovnání s předcházejícím měsícem došlo k celkovému snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru o -42 %. Snížení se objevilo u většiny mediatypů: televize (-47 %), tisk
(-38 %), outdoor** (-35 %), rádio (-29 %), kinoreklama** (-11 %), reklama v místě prodeje
(-6 %), a OOHTV** (-1 %). U mediatypu indoor se v červnu neobjevila žádná procentuální změna.

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti červnu o trochu změnilo. První místa s největším využitým reklamním prostorem obsadily televize (s hodnotou 2,4 miliard korun) a tisk (1,1 miliard korun). Rádio (533 milionů korun) se umístilo na třetí pozici. Na čtvrté byl pak outdoor** (272 milionů), na páté kinoreklama (17 milionů korun) a na šesté pozici skončil mediatyp OOHTV** (9 milionů korun). Předposlední pozice patřila indooru (3,6 milionů korun) a poslední reklamě v místě prodeje (988 tisíc korun).

V červenci využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 988 tisíc korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
* Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá červencová data.
Byla doplněna chybějící data od společnosti Cinema City Czech (Cinema) za měsíc červen.