Jak muži a ženy používají technologie při nakupování?

2963 zobrazení

Není pochyb o tom, že mobilní technologie mají dramatický dopad na maloobchod. Není tedy překvapivé, že plných 90 % retailových zákazníků uvedlo, že využívají při nákupu v obchodech své chytré telefony. Používají ale při nakupování muži a ženy své mobilní telefony stejným způsobem? Odpovědi na tuto otázku přináší nejnovější americký výzkum Euclid Analytics Commissioned Consumer Survey. 

Mobilní technologie hrají významnou roli jak u mužů, tak i u žen. Ale existují klíčové rozdíly ve způsobu, jakým muži a ženy při svém nákupu své smartphony používají.

Ženy používají při nakupování mobilní zařízení více než muži a používají je jinak. Častěji, než muži při svém nákupu volají a posílají e-maily nebo SMS zprávy (57 % žen vs. 47 % mužů). Ženy si také s větší pravděpodobností prohlížejí došlé e-mailové nabídky s akčním zbožím (41 % vs. 29 %), fotografují a natáčejí vystavené produkty (31% oproti 22%) a vyhledávají rady a zkušenosti svých přátel a členů rodiny (37% oproti 24%). Zdá se, že ženy považují nakupování v kamenné prodejně za společenskou a interaktivní aktivitu.

Muži tedy používají své smartphony v obchodech méně než ženy. Ale s jedinou výjimkou – vyhledávání na Googlu. Muži provádí v obchodě častěji on-line výzkum na Googlu než ženy (41 % mužů vs. 37 % žen). Zdá se, že muži jsou více zaměřeni na to, aby zakoupili takové zboží nebo službu, pro kterou si přišli, a méně se při samotném nakupování zajímali o názor svých známých, členů rodiny nebo své komunity (jen s výjimkou prodejního personálu).

I když je používání smartphonů v kamenných obchodech běžné, mobilní technologie jsou až druhotné, protože vítězí možnost fyzického kontaktu se zbožím (65 % žen a 55 % mužů) a také atraktivita samotného nákupního zážitku. Stejný poměr 40 % v obou skupinách využívá k nákupu nejvíce POS a POP propagaci v obchodech.

Smartphony se nejčastěji používají při nákupním zážitku pro upozornění na blízký obchod (40 % mužů a 47 % žen) a uložení informací o produktu pro pozdější využití (26 % mužů a 36 % žen).

Stručně řečeno, mnoho respondentů výzkumu uvedlo, že používají své smartphony nejčastěji proto, aby se dozvěděli více o produktech a pobídkách.

Obě skupiny, muži a ženy, při svém nákupu v kamenné prodejně alespoň částečně komunikují s prodejním personálem. Muži tak činí častěji než ženy (73 % mužů vs. 65 % žen). Zdá se, že muži chtějí více pomoci od prodejního personálu, zatímco ženy budou v obchodě shánět informace a zkušenosti od přátel a rodinných příslušníků.

Zákazníci jsou nejčastěji motivováni k návštěvě kamenného obchodu možností si výrobky vyzkoušet a pak i osobním prodejním zážitkem. Téměř 60 % osob v obou genderových skupinách si přeje nakupovat v blízké lokalitě a asi třetina z nich by chtěla mít možnost po nákupu se najíst a odpočinout si. To nabízí retailerům příležitost, aby do své prodejny umístili občerstvení a odpočinkový salonek.

Muži a ženy jsou jednotní v jedné otázce – respondenti výzkumu jednotně uvedli, že nemají zájem navštívit obchody, ve kterých nebude prodejní personál (například Amazon Go – psali jsme zde). Někteří lidé říkali, že by sice mohli navštívit takový obchod, ale jen ze zvědavosti, ne pravidelně. Jedním z důvodů nakupujících (polovina mužů a 40 % žen) je jejich potřeba při svém nákupu komunikovat s jinými lidmi.

 

 

O  výzkumu

Společnost Euclid Analytics realizovala pro  tuto studii dva výzkumy. První výzkum byl provedený v září 2016 a zahrnoval odpovědi od přibližně 1 500 amerických spotřebitelů, z nichž 49 % bylo mužů a 51 % žen.  Druhý výzkum se uskutečnil v únoru 2017 a zahrnoval také odpovědi přibližně 1 500 amerických spotřebitelů, z nichž bylo 43 % mužů a 57 % žen.

 

Zdroj, graf a foto: Euclid Analytics