Značka Dove začne používat 100% recyklované plastové lahve a její světoznámé krémové tablety budou zcela bez plastu

1716 zobrazení

Dove, jedna z největších kosmetických značek na světě, spadající do portfolia společnosti Unilever, představuje nové přelomové iniciativy v řešení plastového odpadu, které mají potenciál zahájit rychlejší posun celého kosmetického průmyslu k větší udržitelnosti. Značka Dove se zavazuje snížit využívání virgin plastu o více než 20 500 tun ročně.

Tento závazek znamená jednu z největších udržitelných iniciativ v kosmetickém průmyslu. I proto věříme, že tato iniciativa bude mít dlouhotrvající dopad nejen na celé kosmetické odvětví, ale dokáže zapůsobit i silou svého příkladu na další sféry lidské činnosti. Množství virgin plastu, které Dove ušetří za rok, by stačilo na obtočení Země 2,7x. Značka vsadila na dlouhodobá řešení namísto krátkodobých speciálních edic, protože chce dosáhnout trvalé a větší působnosti.

Plastový odpad se stal jedním z největších globálních problémů, kterým lidstvo v oblasti životního prostředí čelí. Do tohoto stadia jsme dospěli především kvůli lineárnímu modelu spotřeby. Unilever i Dove vidí řešení této situace především v transformaci tohoto lineárního modelu na model cirkulární ekonomiky, v němž se plasty opětovně používají a recyklují. Aby cesta k této formě ekonomiky probíhala co nejrychleji, představil Unilever novou strategii přístupu k plastům: No Plastic, Better Plastic, Less Plastic.

1. ŽÁDNÝ PLAST: Dove inspiruje celý sektor svými inovacemi v oboru.

Jako součást vybudování tohoto pilíře chceme, pokud možno, vyloučit využití plastů jejich nahrazením alternativními materiály a novými formáty balení. Například obaly proslulých krémových tablet Dove budou od příštího roku po celém světě prodávány v obalech zcela zbavených plastů. Navíc se nyní zkoumá alternativa, která by nahradila plastový vrchní obal multipaků krémových tablet Dove.

2. LEPŠÍ PLAST: Značka Dove se zavázala investovat do udržitelnějších plastových obalů s cílem omezit využívání virgin plastu a podporovat vytvoření cirkulární ekonomiky pro plasty.

Tento závazek zahrnuje i toto oznámení: Dove do konce roku 2019 zahájí prodej 100% recyklovaných plastových lahví (PCR) v Severní Americe a Evropě napříč všemi řadami (Dove, Dove Men+Care a Baby Dove)[3] ve všech případech, kdy to bude technicky proveditelné. Případů, kdy není technicky možné

využít recyklovaný plast (například u víček a u pumpiček), si je značka Dove vědoma a pracuje na hledání nových řešení.

3. MÉNĚ PLASTU: Dove bude nadále využívat technologie vstřikování vzduchových bublinek do plastových stěn lahve, čímž se již nyní šetří spotřeba plastů až o 15 % na láhev; vedle toho plánuje vývoj možných znovudoplnitelných formátů.

Inovativní technologii MuCell™ pro vstřikování vzduchových bublinek do plastových stěn lahve jsme vyvinuli společně s firmami MuCell a Alpla již v roce 2014. Tato inovace vedla ke snížení spotřeby plastů na láhev o 15 %. V roce 2017 jsme na trh uvedli mýdlo na ruce Dove v lahvi, při jejíž výrobě využíváme technologii MuCell™.

Sander Defruyt, vedoucí projektu New Plastic Economy nadace Ellen MacArthur Foundation, říká: „Lepší recyklace sama o sobě nevyřeší problémy s plasty, kterým dnes čelíme. Musíme řešit plastový odpad přímo u zdroje. To znamená odstranit plastové předměty, které nepotřebujeme, a inovovat ty potřebné takovým způsobem, aby všechny byly opakovaně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Nyní musíme jednat na těchto frontách souběžně. Proto vítáme oznámení značky Dove. Její významné kroky pomáhají omezit používání virgin plastů v jejím portfoliu a pomáhají urychlit globální přechod plastů na cirkulární ekonomiku.“

Udržitelné kroky značky Dove přispějí k naplnění nedávno oznámených závazků společnosti Unilever v oblasti plastů, které hodlá splnit do roku 2025. Tyto závazky jsou:

  • omezit využívání virgin plastu na polovinu díky snížení používání absolutních plastových obalů o více než 100 000 tun a díky zvýšení využití recyklovaných plastů;
  • sesbírat a zpracovávat více plastových obalů, než prodáme.

Všechny tyto kroky vycházejí z historie společnosti Unilever i značky Dove. Již řadu let se snažíme hledat udržitelné alternativy, navíc nejen u produktů, ale také v celém byznysu. Na této naší cestě jsme dosáhli hned několika úspěchů. Jedním příkladem může být získání postu hlavního partnera iniciativy New Plastic Economy nadace Ellen MacArthur nebo ušetření 10 000 tun virgin plastu ze strany značky Dove za posledních deset let.

Marcela Melero, viceprezidentka Dove Global Skin Cleansing, vysvětluje: „U značky Dove věříme v péči, která má přesah: pro naše zákazníky i pro celou planetu. Jsme odhodláni být jednou ze značek, která má největší dopad na redukci plastového odpadu. Víme, že nejsme dokonalí, ale nemůžeme si dovolit čekat. Pracujeme na tom, abychom měli co největší pozitivní dopad v co nejkratším čase, a podporujeme ostatní v rozhodnutí, aby udělali totéž.“

Richard Slater, Chief Officer výzkumu a vývoje společnosti Unilever, dodává: „Jsme hrdí na to, že pod značkou Dove probíhá po celém světě více než 100 iniciativ, zaměřených na odstraňování plastového odpadu. Ale jakožto jedna z největších kosmetických značek na světě chceme tento proces ještě urychlit. Toto oznámení představuje důležitý krok v celkové transformaci způsobu výroby, používání a likvidace plastových obalů. Tímto krokem usilujeme o to, aby globální recyklační průmysl shromažďoval ještě více plastového odpadu a vytvářel více recyklovaného plastu k běžnému použití.

Dove se zavazuje vést boj proti plastovým odpadům a urychlit změny v kosmetickém odvětví i mimo něj. Prostřednictvím těchto iniciativ vyzývá Dove ke vzájemné spolupráci a urychlené akci k udržitelnější budoucnosti. Společně můžeme vyřešit světový problém s plasty a posunout výrobní i spotřebitelské chování. Chceme touto iniciativou eliminovat rizika vzniku nadměrného plastového odpadu.

Zdroj a foto: Unilever