Velikonoce ve znamení svátečních nákupů i dezinfekce

Velikonoční svátky byly letos výrazně odlišné od předchozích let. Nestandardní situace přinutila spotřebitele změnit svoje nákupní zvyklosti, což se začalo projevovat už koncem února. Během března s přibývajícími opatřeními zůstávaly rodiny doma: děti nechodí do školy a ti, kdo mohou, pracují také z domova. Stravování se přesunulo do našich kuchyní, protože mnoho restaurací a hospod je zavřených nebo fungují velmi omezeně. Je pochopitelné, že nákupní košíky se tak budou plnit potravinami, ale i některými druhy drogistického zboží více jak v minulém roce. Na druhou stranu je množství kategorií, jejichž prodeje se i kvůli pobytu doma výrazně propadly.

Analýzy elektronických pokladních dat společnosti Nielsen u vybraných hypermarketů, supermarketů a drogerií na českém trhu ukazují, že během korona-krize za sebou máme už několik vln. První přišla v posledním únorovém týdnu, kdy prodej rychloobrátkového zboží v maloobchodních prodejnách potravin a v drogeriích* narostl o 20 % oproti minulému roku. Po následném zklidnění přišla nová omezení a s nimi souvisela druhá, nejsilnější vlna extrémního navýšení maloobchodního obratu během druhého březnového týdne o téměř 40 %. Následující tři týdny koncem března a začátkem dubna přinesly už mnohem mírnější nárůst tržeb a uklidnění panických nákupů do zásoby: obrat se zvyšoval tempem od 3 % do 7 %, což je i s ohledem na aktuální inflaci přiměřený nárůst i bez vlivu koronavirové pandemie. Co se ale diametrálně změnilo, je chování českých spotřebitelů – do obchodů chodí až o 30 % méně často než předtím, ale zato velikost nákupních košů narostla za poslední měsíc o 40 %.

ZA VELIKONOČNÍ NÁKUPY ČEŠI UTRATILI PODOBNĚ JAKO MINULÝ ROK

A jaký byl týden velikonočních nákupů? Velikonoční týden (tj. druhý dubnový týden od 6. do 12. 4. 2020) už došlo ke zrychlení tempa růstu tržeb maloobchodníků o 16 % oproti stejnému týdnu minulého roku a z týdne na týden se navýšily tržby o pětinu. Avšak v porovnání s loňským velikonočním týdnem, který byl posunutý o jeden týden později (tj. třetí dubnový týden 15. – 21. 4. 2019), se zvýšení celkových tržeb za rychloobrátkové zboží pohybovalo jen na úrovni 2 %, což svědčí o tom, že velikonoční nákupy byly již v rámci normálu a srovnatelné s těmi loňskými.

Zdroj: Nielsen, foto: pixabay.com

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři