Společnost Mars věnovala 45 000 hodin mezinárodním organizacím a znevýhodněným komunitám

Více než 800 spolupracovníků společnosti Mars, kteří pocházejí z 50 různých zemí, věnovalo za dobu 13 let více než 45 000 hodin podpory mezinárodním organizacím a komunitám prostřednictvím programu Mars Ambassador Program. Ten se stal pro společnost skvělým způsobem, jak spolupracovníky rozvíjet prostřednictvím zkušeností ze světa, zatímco jim je nabídnuto placené volno.

V posledních několika letech mají partneři z Mars Central Europe příležitost zapojit se do Mars Ambassador Program a rozvíjet své dovednosti a schopnosti, a to vše při udržitelném rozvoji a poznávání problémů, kterým jako firma Mars čelí. Prostřednictvím programu spolupracuje Mars s mezinárodními organizacemi, které působí po celém světě. Tato spolupráce poskytuje spolupracovníkům Mars mezinárodní zkušenosti a možnost seznámit se s odlišnou kulturou.

Mars spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na klíčové oblasti, a které jsou důležité pro její oblast podnikání, včetně udržitelnosti. Jedná se o pěstování kakaa či rýže, ochranu zdraví a životních podmínek zvířat. Spolupracovníci Mars procházejí náborovým procesem, aby se zajistilo, že jejich dovednosti odpovídají potřebám partnerských nevládních organizací, které jsou v dobrovolnickém programu zapojené. Během celého úkolu vybraní spolupracovníci využívají placeného volna a mohou se plně ponořit do dobrovolnické práce.

 

Komentuje Monica Jurebie, manažerka péče o zákazníky společnosti Mars Central Europe se sídlem v Bukurešti v Rumunsku, která působila po dobu 4 týdnů v neziskové organizaci „Save the Children“ se sídlem v NY, USA: „Projekt, na kterém jsem pracovala ve společnosti Save the Children, se dotýká životů dětí v různých zemích, jako je Mexiko, Indonésie nebo Kirgizstán. Byla to skvělá zkušenost. Nejednalo se o každodenní rutinu, otevřely se mi nové perspektivy. Přitom jsem měla šanci rozvíjet nové dovednosti, jako je schopnost syntézy a projektového řízení. Naučila jsem se i nové věci například jak pracovat s novými softwarovými programy.“

Komentuje Tereza Kakačková, Portfolio manažerka Seasonals v Mars Central Europe se sídlem v Praze, Česká republika, která působila po dobu 4 týdnů v nevládní organizaci Foundation for Environmental Education (fee.global) se sídlem v Kodani v Dánsku: „V Marsu pracuji jako součást týmu. Nyní jsem byla velvyslanec ve fee.global a musela jsem se přizpůsobit samostatné práci v rámci kampaně „Litter less“. Toto téma mě velmi zajímá. Díky takové zkušenosti je pro mě výzvou naučit se nové dovednosti a zároveň jsem měla příležitost dozvědět se, jak funguje nevládní organizace, a setkat se s velmi zajímavými lidmi, kteří mají odlišné názory.“

Společnost Mars věří, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Program Mars Ambassador Program je klíčovou součástí strategie zapojení komunity Mars a slouží jako silný příklad toho, jak Mars vrací svým komunitám, kterým dodává, a které provozuje. Mars věří ve vytváření rovnosti v celém hodnotovém řetězci. Umožňuje to tím, že soustředí své úsilí na podporu prosperujících komunit.

Protože zdraví, bezpečnost a blaho spolupracovníků a komunit Mars, jsou hlavní prioritou, byl letos tento program organizován virtuálně, ale i tak vybraní velvyslanci věnují 100 % svého času svému dvou nebo čtyřtýdennímu úkolu. Přinášejí své dovednosti a znalosti, které pomáhají partnerům prosazovat jejich cíle a zlepšovat jejich provoz nebo posilovat jejich programy pro budoucí dobrovolníky.

Komentuje Michaela Negrescu, Portfolio manažerka v Mars Central Europe se sídlem v Bukurešti, Rumunsko, která byla součástí Mars Ambassador Program na 2 týdny v American Pets Alive!  Zabývá se skupinovým úkolem s kolegou z Mars Italy: „Těším se na tento úkol, pomůže mi lépe porozumět tomu, jak fungují nevládní organizace, a to zejména proto, že se to týká mé každodenní práce (vedení značky Pedigree). Jsem přesvědčena, že díky tomuto úkolu budu dělat práci ještě lépe a získám nové nápady a naučím se na věci dívat z jiné perspektivy.“

Zdroj a foto: Mars