Společnost Mars a její Plán udržitelného rozvoje pro další generace

Společnost Mars je nyní, více než kdy jindy, odhodlaná řešit enviromentální
a společenské hrozby, kterým svět na základě vědeckých poznatků čelí. Tyto hrozby jsou patrné také vzhledem k rostoucím dopadům klimatických změn, pandemii a sociálním nespravedlnostem. Mars, jeden ze světově největších výrobců cukrovinek, jídel a krmiv pro zvířata, nyní zveřejňuje svůj pokrok v udržitelnosti, který společnost v roce 2020 dokázala. Cílem Plánu udržitelného rozvoje, kterým se společnost Mars řídí, je podpořit transformační změny v celém rozšířeném dodavatelském řetězci.

„Nikdy dřív nebyl vhodnější čas, aby se otevřeně mluvilo o tom, za čím si společnosti stojí – a hlavně o tom, jaké smysluplné aktivity podnikají pro učinění opravdové změny. Zatímco procházíme tímto obdobím globálního rozvratu, všechny organizace mají příležitost si odpovědnost definovat a ovlivnit tak, co přijde dál – pro lidi a planetu, kterou sdílíme,“ říká Zuzana Losaková, Corporate Affairs Director pro Mars Central Europe.

 

Příklady úspěchů z pilíře Zdravá planeta

I když se partneři i celý byznys přesunul během pandemie na nový způsob práce, společnost Mars je pyšná na to, že může pokračovat v pokroku ve všech oblastech, na které se v rámci udržitelnosti zaměřuje. Závazek pro „zdravou planetu“ znamená změnu ve způsobu, v jakém se v rámci společnosti Mars pracuje. A to od zdrojů, až po energii, kterou pro výrobu produktů Mars využívá. Dnes pochází více než 54 % elektřiny, která je v továrnách Mars používána, z obnovitelných zdrojů. Cílem společnosti Mars je, aby se ve všech 11 zemích, ve kterých působí, využívalo 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to nejpozději do roku 2025.

To přispěje ke snížení emise skleníkových plynů, které celé lidstvo produkuje. Společnost Mars si stanovila jasný cíl: snížit emise skleníkových plynů o 27 % do roku 2025, a o 67 % do roku 2050. Přehled výsledků za rok 2020 jasně ukazuje, že společnost Mars již tyto emise snížila o 7,3 %. Díky tomu je na dobré cestě k dosažení výše uvedeného závazku.

Kromě toho se společnost Mars soustřeďuje také na obaly a připojuje se k cirkulární ekonomice. Společnost investuje do uzavření celého cyklu: snižuje množství obalů, které nepotřebuje a mění design obalů, které naopak potřebuje. Za rok 2020 Mars pokročila o 21,7 % k cíli mít 100 % znovupoužitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné obaly. Tento cíl chce Mars splnit do roku 2025. V současné chvíli běží několik pilotních projektů na nové obalové technologie, které pomohou urychlit dosažení tohoto cíle.

 

Prosazování závazků v rámci pilíře Spokojení lidé

Společnost Mars si uvědomuje důležitou roli, kterou mohou prosperující společnosti sehrát. Mars také pokračuje v udržování zemědělských komunit. V současné chvíli společnost prostřednictvím svých programů pomáhá 233 000 lidem z těchto komunit, přičemž cílem společnosti je zlepšit životy 1 milionu lidí. Vzhledem k faktu, že pandemie COVID-19 nejvíce zasahuje ty nejzranitelnější, kdy mnozí z nich žijí ve farmářských a rybářských komunitách po celém světě, Mars daroval těmto komunitám k dnešnímu datu více než 39 milionů dolarů. Navíc společnost také podporuje komunity v lokalitách, ve kterých působí. Například Mars Central Europe daroval v roce 2020 produkty a finanční pomoc v hodnotě zhruba 600 000 EUR ve čtyřech zemích Střední Evropy: Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

Společnost Mars je pyšná na to, jakých pokroků od uvedení Plánu udržitelného rozvoje pro další generace v roce 2017 dosáhla. Existuje však ještě mnoho kroků, které může Mars podniknout pro to, aby pomohla s vytvořením světa, který chceme pro budoucí generace.

Zdroj a foto: MARS

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010