Prodejny COOP masivně přecházejí na zelenou energii ze slunce

Více než 260 prodejen sítě COOP bude koncem roku 2022 z velké části energeticky soběstačných. Počet solárních elektráren by se tak v průběhu roku 2022 měl v porovnání s rokem 2021 zdvojnásobit a celkem by solární panely na střechách obchodů měly vyrobit přibližně 12,3 GWh elektrické energie.  

 Zvyšující se ceny energií a uvolnění dotačních pravidel vede k výraznému nárůstu počtu solárních elektráren na střechách obchodů sítě COOP.  „Z hlediska využívání energie ze slunce patříme dlouhodobě mezi nejzelenější obchodníky, koncem roku 2022 by více než 10% z našich přibližně 2500 obchodů mělo být energeticky částečně soběstačných,“ popisuje situaci Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.  S růstem počtu elektráren by se měla také výrazně zvýšit i výroba, ta by měla koncem roku dosáhnout 12 GWh ročně, to představuje roční spotřebu téměř 4000 domácností.

S  ohledem na růst cen energií mohou solární panely doslova zachránit menší prodejny, protože lze touto cestou získat až 45% potřebné energie k jejich provozu. Elektrická energie je přitom vedle mzdových nákladů jednou z klíčových nákladových položek obchodů, které ji spotřebují velké množství například na chlazení potravin.

Podle Lukáše Němčíka se nyní výrazně zrychluje tempo instalací. „V roce 2021 jsem spustili 20 elektráren, v roce  letošním jich bude přibližně 130,“ popisuje situaci Lukáš Němčík. COOP pro instalaci solárů využívá i nově nastavená volnější dotační pravidla.  Podle Františka Poláka z Jednoty Uherský Ostroh, která provozuje aktuálně více než 40 solárních elektráren a je mezi družstevními prodejnami průkopníkem ve využívání energie ze slunce, mají právě dotace tímto směrem smysl, protože pomáhají jak přírodě tak i zachování menších obchodů na vesnicích či v menších městech. „Doufáme, že politika státu bude pokračovat v současném trendu a dotační program bude vypsán i pro příští rok, nyní je totiž již zhruba 80% určených prostředků pro tento rok vyčerpaných, v řadě případů nicméně stavíme elektrárny i bez využití dotací,“ dodává František Polák.

Podle provozovatelů obchodů ještě většímu rozšíření solárních elektráren na střechách obchodů brání složitá jednání s některými distributory a mnohdy i odpor památkářů. Ti brání v umístění solárních elektráren i na obchody s plochými střechami, které byly postaveny v 70. či 80. letech. Důvodem zamítání solárních panelů je většinou to, že by mohly být vidět z nějakého vyvýšeného místa.