Potřebným putuje z obchodů Albert 27 tun potravin

Čtyři desítky obchodů Albert po celém Česku se zapojily do jarní části již sedmého ročníku Sbírky potravin. Ten proběhl v sobotu 18. května v supermarketech po celém Česku. Nejvíce potravin darovali zákazníci v hypermarketu Albert v pražském Centru Chodov, kde Sbírku podpořil i ministr zemědělství Miroslav Toman. Odtud putuje do potravinových bank celkem tři tuny jídla a drogistického zboží. Následně se rozdělí potřebným. Další více než tři tuny potravinového daru slavnostně předali v chodovském hypermarketu také zástupci Alberta potravinovým bankám.

Zákazníci obchodů Albert v průběhu soboty darovali trvanlivé potraviny a drogistické zboží do speciálně označených nákupních vozíků. Dary nyní putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do charit, nadějí a neziskových organizací. Pomohou tak například matkám samoživitelkám, seniorům, rodinám v krizi, lidem s postižením nebo bez domova.

Celorepubliková charitativní akce se stala již tradicí. „Společně s Federací potravinových bank a mnoha dalšími subjekty jsme před sedmi lety začali s celonárodní akcí, která výrazně přispěla k osvětě v této oblasti, postupně nabírala na popularitě a díky tomu poukázala na společenský problém a tíživou situaci sociálně ohrožených skupin lidí. Děkujeme zákazníkům za jejich zájem a dary potřebným,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert. „Naše obchody darují v průběhu celého roku pravidelně neprodané potraviny, jen vloni to bylo více než tři sta tun. Tato oblast pomoci se dále úspěšně rozvíjí. Všichni, kteří se na darech podílí, pomáhají řešit nejen sociální, ale také environmentální problém. Dary potravin také přispívají k omezení plýtvání potravinami,“ dodává Mareček.

Albert navýšil dar zákazníků o tři tuny

Z obchodů Albert putuje k lidem v nouzi celkem 27 042 kilogramů potravin
a drogistického zboží. V přepočtu tak suma představuje 48 676 porcí jídla potřebným. Nejvíce se pak vybralo v hypermarketu Albert na pražském Chodově, kde zákazníci vložili do označených vozíků 2 919 kg potravin. Albert se do Sbírky zapojil darem 3,25 tun trvanlivých potravin České federaci potravinových bank. Šek předal za obchody Albert Petr Pavlík, senior viceprezident pro marketing, obchod a podporu prodeje do rukou Věry Doušové, zástupkyně České federace potravinových bank, a to za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana i prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy.

Všechny potraviny a drogistické zboží nyní putuje do nejbližších potravinových bank, které je dále přerozdělí do okolních charit a neziskových organizací. Díky tomu se pomoc dostane přímo k lidem v regionu.

Zdroj a foto: Ahold