PENNY splňuje nejvyšší standardy

PENNY na svých prodejnách dobrovolně splňuje náročnou normu ISO 22000. Ve skladech pak splňuje nároky certifikace IFS Logistics. Zákazníci PENNY se tak díky tomu mohou plně spolehnout na to, že jim je vždy nabízena nejvyšší kvalita a se zbožím je zacházeno v nejvyšší možné míře z pohledu hygienických i bezpečnostních požadavků.

Nezávislý audit společnosti Bohemian Certification s.r.o, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci, jakožto národním akreditačním úřadem, potvrdil, že PENNY naplňuje veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 22000:2019. „Celý proces certifikace, která je dobrovolná a je to něco navíc, co chceme pro naše zákazníky dělat, je velmi náročný. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že auditoři kontrolují prakticky všechno. Ověřují přejímky zboží, jeho uskladnění, čistotu prodejny i jejího zázemí, správnost provádění záznamů na prodejnách nebo dodržování veškerých hygienických pravidel na prodejnách. Kontrolují se také teplotní řetězce u jednotlivých druhů zboží nebo šetrné a hygienické nakládání s nebaleným pečivem, a tak dále,“ přibližuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality a držitel ocenění „Manažer kvality roku v České republice“ za rok 2021. V rámci auditů jsou kontrolovány také všechny procesy směrem k zaměstnancům, včetně záznamů o jejich školeních a ověřování účinnosti školení, ověřování zavedeného systému pro řízení dodavatelů, provádění interních auditů, a dalších interních kontrol, atd.

Certifikát ISO 22000 potvrzuje nejvyšší kvalitu zacházení s produkty na prodejnách a systémů řízení. „Kvalita je jednou z našich priorit a splnění této přísné evropské normy vytváří předpoklady pro zajištění maximální bezpečnosti potravin. ISO 22000 obecně stanovuje požadavky pro všechny kroky a fáze prodeje zboží; podřídit se jí musí vše, a to od primárních surovin po finální výrobek, jeho obal, distribuci či skladování a prodej. To dává zákazníkům záruku toho nejkvalitnějšího zboží. Stejně tak jsme hrdí na to, že naplňujeme standardy IFS Logistics pro naše sklady. Máme tak záruku, že celý proces od výroby až k zákazníkovi splňuje ty nejnáročnější standardy. “ Vedle certifikace ISO 22000 získalo PENNY rovněž certifikát ISF Logistics pro své sklady, a to už pošesté v řadě. Ten uděluje na základě auditu společnost TÜV, a potvrzuje jím splnění přísných požadavků na manipulaci a zacházení se zbožím. Pro zajištění nejvyšší kvality všech produktů požaduje PENNY certifikaci systému řízení bezpečnosti potravin i od svých dodavatelů. „Jsme hrdí na to, že dokážeme skloubit tři základní věci, které vedou ke spokojenému zákazníkovi, a to jsou kvalitní produkty, bezpečné zacházení s nimi, a to za výhodnou cenu,“ konstatuje Petr Baudyš.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010