Necelé dvě třetiny internetové populace využívají v telefonu mobilní data

2476 zobrazení

Z výzkumu Nielsen Admosphere, který se uskutečnil na vzorku pětistovky respondentů internetové populace Českého národního panelu starší 15 let, vyplývá, že 60 % internetové populace využívá mobilní data ve svém telefonu a naprostá většina z nich je s rychlostí internetu spokojená. Výzkum ale také poukázal na to, že většina dotázaných v současnosti neví, že v rámci aktuálních změn u operátorů se v případě vyčerpání datového limitu může zákazník ocitnout „offline“. Data z výzkumu Nielsen Admosphere doplňuje o výsledky monitoringu reklamy, podle kterého byl největším inzerentem v období leden–září 2017 operátor Vodafone.

Necelé dvě třetiny lidí v současnosti využívají ve svém telefonu mobilní data k připojení na internet. Těchto respondentů jsme se dále ptali na spokojenost s touto službou u jejich stávajícího operátora. Například s rychlostí mobilního internetu jsou spokojené necelé tři čtvrtiny z nich. S velikostí datového balíčku už jsou tito respondenti spokojení méně – je jich 59 %.

Výzkum také zjišťoval, jaká je informovanost dotázaných ohledně možných změn v nabídkách operátorů souvisejících s vyčerpáním datového limitu. Nově se totiž může stát, že v takovém případě zůstane u některých operátorů zákazník „offline“. Téměř dvě třetiny dotázaných však v nabídkách operátorů nezaznamenaly žádné změny. Těch, kteří o nich naopak ví, je nejvíce ve věkové skupině 25–34 let, mezi vysokoškolsky vzdělanými nebo mezi muži.

A co se tedy podle názoru internetové populace stane, když zákazník vyčerpá svůj datový limit? Každý čtvrtý dotázaný si myslí, že rychlost dat se zpomalí na minimum, více než čtvrtina (27 %) zaškrtla odpověď, že data se zcela vypnou, jedna pětina pak označila možnost, že operátor za poplatek automaticky data obnoví. Zbytek respondentů neví, co v takové situaci nastane.

Situaci, kdy základní objem dat v tarifu nestačí, pak respondenti řeší různě. Dvě pětiny například čekají na automatickou obnovu dat v dalším zúčtovacím období. Další z možností je například koupě jednorázového datového balíčku u stávajícího operátora (využívá ji 12 %) nebo změna tarifu na jiný s vyšším objemem mobilních dat (6 %). Možnost dobití předplacené karty nebo odstoupení od smlouvy a změna operátora připadá v úvahu jen pro naprosté minimum dotázaných. Zajímavé však je, že necelá třetina populace ještě tento „problém“ nemusela nikdy řešit.

Telekomunikační služby (tedy vedle mobilních operátorů například i poskytovatelé internetového připojení) jsou silným segmentem v oblasti reklamy, o čemž svědčí také žebříček největších inzerentů v období leden–září 2017, který sestavila Nielsen Admosphere v rámci svého monitoringu reklamy Ad Intel. Inzerci v nejvyšší hodnotě v tomto období umístil Vodafone, a to za 428 milionů korun, což je o 2 % více než ve stejném období v loňském roce. Zadavatel O2 využil druhý nejdražší reklamní prostor (v hodnotě 413 milionů korun), ale na rozdíl od Vodafonu jsou jeho letošní čísla o pětinu nižší než loni. Třetím největším inzerentem byl ve zvoleném období T-Mobile, jehož reklama měla ceníkovou hodnotu 377 milionů korun. I tento zadavatel zaznamenal oproti loňsku mírný pokles, a to o 7 %.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Foto: pixabay.com