Kaufland podepsal iniciativu Organizace spojených národů Global Compact

Kaufland se připojil k mezinárodní iniciativě Organizace spojených národů Global Compact, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat morální přístup v podnikatelské sféře a sdílet nové zkušeností v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Trh, obchod a finance tak společně přispívají k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství. Kaufland se ve všech osmi zemích, v nichž působí, zavázal dodržovat deset principů udržitelnosti v oblasti lidských práv, sociálních standardů, životního prostředí a boje proti korupci. Všechny vycházejí ze závazků vlád členských zemí a zároveň ze Všeobecné deklarace lidských práv. 

„Soulad hospodářské, ekologické a sociální zodpovědnosti je hlavním principem naší společnosti. Připojení se k největší a nejvýznamnější iniciativě v oblasti zodpovědného vedení společnosti je pro nás samozřejmostí,“ vysvětluje Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland ČR.

Závazek v oblasti sociální péče o zaměstnance se odráží například v nadprůměrném ohodnocení a v zajištění kolektivní smlouvy na domácím trhu. Kaufland zároveň vybízí své obchodní partnery na celém světě, aby i oni dodržovali pracovní, životní a lidská práva. Snaží se mimo jiné prosadit adekvátní, dostačující platy v globálních dodavatelských řetězcích, a zajistit tak kvalitní existenční podmínky zemědělským producentům v rozvojových zemích.

Velký důraz klade Kaufland rovněž na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Neustále rozšiřuje sortiment udržitelných produktů, dbá na jejich certifikaci a od výrobců a dodavatelů vyžaduje dodržování přísných standardů. Ve svém ekologickém přístupu vychází z komplexní plastové strategie REset skupiny Schwarz, jejímž cílem je do roku 2025 snížit používání plastů o 20 procent a všechny privátní značky prodávat v recyklovatelných obalech. Jednou z priorit obchodního řetězce Kaufland je také zajištění jasného právního a etického rámce v přístupu k zaměstnancům a obchodním partnerům.  

O iniciativě OSN Global Compact

Iniciativa OSN Global Compact vznikla v roce 2000. Jedná se o celosvětově největší a nejvýznamnější iniciativu podporující trvalou udržitelnost. Připojilo se k ní více než 13 000 společností z více než 160 zemí, jejichž cílem je zodpovědná, udržitelná obchodní činnost.

Zdroj a foto: Kaufland

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010