V České republice ochota nakupovat stále stoupá

Spotřebitelská nálada Evropanů se ve druhém čtvrtletí roku 2018 mírně zlepšila. V červnu dosáhly výsledky průzkumu spotřebitelského klimatu GfK pro 28 členských států EU 23,2 bodu, tedy o 2,6 bodu více nežli v březnu. Je to nejvyšší počet bodů od listopadu 2007. Průměrná ochota nakupovat v EU poněkud klesla, přičemž se snížila rovněž ochota spořit, což znamená více peněz na spotřebu.

Spotřebitelé v průměru hodnotili hospodářské vyhlídky v EU méně pozitivně než na začátku roku. Ekonomická očekávání dosáhla v červnu 7,1 bodu. V porovnání s 15 body dosaženými v březnu jde o evidentní pokles. Důvěra v hospodářský rozvoj výrazně poklesla v Německu, Francii a Belgii. Naproti tomu spotřebitelé ve Španělsku a Itálii vnímali domácí ekonomický vývoj příznivěji.

Příjmová očekávání se v průměru za celou EU v podstatě nezměnila a dosáhla v červnu 16,8 bodu, což je o 0,5 bodu výše nežli v březnu. Ve Španělsku, Slovinsku a Řecku tento ukazatel ve srovnání s prvním čtvrtletím významně vzrostl. Spotřebitelé těchto zemí se dívali na budoucí vývoj svých platů s větším optimismem.

Ochota nakupovat v porovnání s prvním čtvrtletím v červnu mírně poklesla na 17,6 bodu. To je o 2,1 bodu níže než v březnu.  Zatímco tento indikátor v Bulharsku a ve Francii dvojciferně klesl, ve Slovinsku a Španělsku naopak vzrostl.

Navzdory mírně klesající ochotě nakupovat se ve druhém čtvrtletí spotřebitelské klima v Evropě podle průzkumu GfK zlepšilo na 23,2 bodu, neboť se bere v úvahu i snižující se ochota nakupovat.

Česká republika: ochota nakupovat stále stoupá

Čeští spotřebitelé vidí ve druhém kvartálu ekonomické vyhlídky své země v poněkud negativnějším světle. Ekonomická očekávání dosáhla 32,7 bodu, což je ve srovnání s březnem o 4,2 bodu méně. Ukazatel si však stále stojí velmi dobře.

Také na vývoj finanční situace v domácnostech nahlíželi čeští spotřebitelé poněkud méně optimisticky. Ve srovnání s březnem dosáhla příjmová očekávání v červnu o 4,1 bodu méně a skončila na hodnotě 41,1 bodu, což stále představuje velmi dobrý výsledek.

Ochota nakupovat se naopak zvýšila. V červnu vzrostla o 3 body a dosáhla 28,3 bodu. Je to nejvyšší hodnota od srpna 2016.

Slovensko: ekonomická očekávání a ochota nakupovat rostou

Slovenští spotřebitelé se ve druhém kvartálu dívají na ekonomický rozvoj své země pozitivně. Ekonomická očekávání dosáhla v červnu 19 bodů, což znamená v porovnání s březnem zlepšení o 6,2 bodu.

Příjmová očekávání se na Slovenku udržela na stejné úrovni. S 24,7 bodu oznámenými v červnu bylo dosaženo naprosto stejné hodnoty jako v březnu.

Ochota nakupovat stoupala. V červnu indikátor dosáhl 11,7 bodu, což je o 4,7 bodu více nežli v březnu.

Německo: prudký pokles ekonomických očekávání

Ve druhém čtvrtletí hodnotili němečtí spotřebitelé ekonomické vyhlídky své země méně pozitivně než na začátku roku. Ekonomická očekávání byla v červnu na úrovni 23,3 bodu, tedy o 22,7 bodu níže nežli v březnu. To naznačuje, jaký dopad mají nadcházející mezinárodní obchodní konflikty.

Díky tomu, že trh práce se nachází ve velmi silné pozici, nemají klesající ekonomická očekávání žádný vliv na hodnocení vývoje mezd. V červnu dosáhla příjmová očekávání 56,7 bodu, což je o 2,7 bodu více než na konci prvního čtvrtletí.

Ochota nakupovat se v červnu v porovnání s březnem snížila o 2,9 bodu na 56,3 bodu. To však je stále ještě velmi dobrý výsledek. Vynikající situace na trhu práce dává spotřebitelům potřebnou jistotu při plánování větších nákupů.

Francie: zhoršování spotřebitelské nálady pokračuje

Spotřebitelská nálada Francouzů se zhoršovala již v prvním čtvrtletí 2018. Klesající trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí.

Ekonomická očekávání dosáhla v červnu 14,7 bodu. Oproti hodnotě 34,5 bodu dosažené v březnu to představuje významné zhoršení. Francouzští spotřebitelé tedy vidí ekonomický vývoj své země ve stále méně pozitivním světle.

Zhoršují se i příjmová očekávání. V červnu tento ukazatel dosáhl hodnoty -24 bodů, a to je o 3,3 bodu méně než v březnu.

Spolu s ekonomickými a příjmovými očekáváními se výrazně snížila ve Francii i ochota nakupovat. Se 4,7 bodu skončil v červnu tento ukazatel oproti 16,1 bodu dosaženému v březnu podstatně hůře. Ochota nakupovat tudíž spadla na nejnižší úroveň od srpna 2016.

Velká Británie: všechny indikátory klesají

Po pozitivním prvním čtvrtletí se nálada britských spotřebitelů ve druhém kvartálu zhoršila. Ekonomická očekávání v červnu ve srovnání s březnem poklesla o 4 body na -20,6 bodu. Naprosto jasně se tak projevují důsledky nejistoty panující v souvislosti s brexitem.

Příjmová očekávání se v červnu snížila ve srovnání s březnem o 4 body a skončila na 12,9 bodu. Bez ohledu na tento propad je hodnota stále výrazně vyšší než v roce 2017.

Ochota nakupovat dosáhla v červnu -4,8 bodu, což je o 2,1 bodu níže nežli v březnu.

 

Itálie: nálada italských spotřebitelů se zlepšuje

Ve druhém kvartálu 2018 Itálie zlepšila všechny ukazatele spotřebitelské nálady. Oproti březnu vzrostla ekonomická očekávání o 9,8 bodu a dosáhla v červnu -18,3 bodu. To je nejvyšší hodnota za dva roky.

V červnu vzrostla i příjmová očekávání, a sice o 3,7 na úroveň 8 bodů. Vyšší hodnota byla naposledy zaznamenána v lednu 2016.

V porovnání s březnem mírně vzrostla rovněž ochota nakupovat o 2,1 bodu a dosáhla v červnu 17,9 bodu. S tímto výsledkem se Itálie řadí doprostřed mezi evropské země.

Španělsko: ekonomická a příjmová očekávání vykazují významný růst

Spotřebitelské nálada se u španělských spotřebitelů zlepšovala i ve druhém kvartálu. Ve srovnání s březnem stoupla v červnu ekonomická očekávání o 12,3 bodu na hodnotu 24,4 bodu.

Výrazně vzrostla také příjmová očekávání. Poté, kdy v březnu činila 2,1 bodu, v červnu byl tento ukazatel na úrovni 17,4 bodu. To je nejvyšší hodnota od listopadu 2017.

Ochota nakupovat ve druhém čtvrtletí vyskočila a přehoupla se do kladných čísel. Se 3,7 bodu vzrostl tento ukazatel v červnu v porovnání s březnem o 5,8 bodu.

 

Holandsko: ekonomické prognózy jsou na sestupu

 

Nálada holandských spotřebitelů se ve druhém čtvrtletí 2018 zhoršila. Ekonomická očekávání byla v červnu na úrovni 30,6 bodu a dostala se o 9,6 bodu pod březnovou hodnotu. Nižší hodnota byla naposledy zaznamenána v únoru 2017.

Příjmová očekávání v červnu klesla oproti březnu o 5 bodů na úroveň 12,2 bodu.

Ochota nakupovat dosáhla v červnu 19,2 bodu, a to je o 2,2 bodu níže než v březnu.

Rakousko: významné ztráty u ekonomických očekávání

 Rakouští spotřebitelé hodnotili ekonomický vývoj své země ve druhém čtvrtletí 2018 opatrněji než na konci loňského roku. Ekonomická očekávání v červnu klesla na 26,3 bodu. To je v porovnání s březnem o 11,3 bodu méně a ve srovnání s prosincem 2017 je to ztráta 18,5 bodu.

Taktéž mzdový vývoj hodnotili Rakušané ve druhém kvartálu pesimističtěji. V červnu dosáhla příjmová očekávání 25,8 bodu, což je o 6,2 bodu méně než v březnu.

U ochoty nakupovat došlo k malému zvýšení. Z březnových 25,4 bodu indikátor v červnu vystoupal na 27,4 bodu.

Portugalsko: ekonomická očekávání mírně klesají

 Ve druhém čtvrtletí 2018 se ekonomická očekávání portugalských spotřebitelů mírně zhoršila. V porovnání s březnem ukazatel v červnu klesl o 6,8 bodu na 25,5 bodu. To je nejnižší hodnota od února 2017.

Oproti tomu lehce vzrostla příjmová očekávání, která dosáhla 31,7 bodu, což v porovnání s březnem odpovídá nárůstu o 2,7 bodu.

U portugalských spotřebitelů se rovněž zvýšila ochota nakupovat. S 13,8 bodu v červnu byl ukazatel o 3,1 bodu výše než na konci prvního kvartálu.

Belgie: ekonomická a příjmová očekávání vykazují značné ztráty

Ve druhém čtvrtletí viděli belgičtí spotřebitelé ekonomické perspektivy své země v mnohem horším světle. Ekonomická očekávání dosáhla v červnu 6,3 bodu, což je o 23,3 bodu méně než v březnu. To je největší pokles ukazatele v celé Evropě.

Příjmová očekávání zaznamenala v Belgii taktéž největší propad mezi všemi zeměmi EU. S -18,7 bodu v červnu tento ukazatel v porovnání s nulovou hodnotou v březnu výrazně poklesl. Nižší číslo bylo naposledy zaznamenáno v říjnu 2016.

Jedině ochota nakupovat se u Belgičanů ve druhém kvartálu zvýšila. V červnu dosáhla 19,5 bodu, což je o 6,5 bodu více než v březnu.

Řecko: příjmová očekávání mírně vzrostla

Spotřebitelská nálada Řeků je i stále ovlivňována pokračující ekonomickou krizí. Ekonomická očekávání byla v červnu na úrovni -21,5 bodu, takže v porovnání s březnem se snížila o 0,9 bodu. Z celé EU jen rumunští spotřebitelé hodnotili hospodářské vyhlídky ještě méně příznivě.

S -21,5 bodu se příjmová očekávání ocitla jasně v záporných číslech, ale oproti březnu tato hodnota představuje zlepšení o 6,2 bodu. Nehledě na to však Řecko zůstalo na posledním místě v Evropě.

Ochota nakupovat klesla v červnu na -25,7 bodu. To je o 2,1 bodu méně než v březnu a je to rovněž zdaleka nejnižší hodnota ze všech zemí EU.

Polsko: ekonomická očekávání nejvyšší ze všech evropských zemí

Polští spotřebitelé věří ekonomickému vývoji své země nejvíce z celé Evropy. Se 37,3 bodu v červnu se ekonomická očekávání oproti březnu mírně zlepšila o 1,7 bodu.

Rovněž příjmová očekávání v červnu oproti březnu stoupla a dosáhla 37,9 bodu. V květnu byla dokonce na úrovni 43 bodů.

Ochota nakupovat u polských spotřebitelů ve druhém čtvrtletí ve srovnání s březnem klesla. Ukazatel zaznamenal 27,6 bodu, což představuje v porovnání s březnem pokles o 6,7 bodu.

Slovinsko: ochota nakupovat výrazně stoupá

Ve Slovinsku ekonomická očekávání ve druhém čtvrtletí klesla na 29,3 bodu. To je o 7,8 bodu méně než v březnu.

Naproti tomu došlo u slovinských spotřebitelů k jasnému nárůstu příjmových očekávání. V červnu dosáhl ukazatel 37,6 bodu, a to je v porovnání s březnem zvýšení o 6,8 bodu. Je to nejvyšší hodnota od května 2015.

Rovněž ochota nakupovat výrazně stoupla. S 34,1 bodu dosáhla nejvyšší úrovně od července 2007 a v porovnání s březnem se zvýšila o 9,5 bodu.

Bulharsko: ochota nakupovat prudce klesá

Ve druhém čtvrtletí nahlíželi bulharští spotřebitelé ekonomické vyhlídky své země pozitivněji. Ekonomická očekávání stoupla v červnu na 6 bodů, což je letos nejvyšší hodnota.

Naproti tomu příjmová očekávání v červnu poklesla na 17,5 bodu. To je o 4,6 bodu méně než v březnu.

Ochota nakupovat zaznamenala výrazné ztráty. V červnu činila 13,4 bodu, což je o hodně méně nežli 26,7 bodu v březnu a současně je to nejnižší hodnota od května 2017.

Rumunsko: nejnižší ekonomická očekávání v celé Evropě

Je jasné, že vládní krize v Rumunsku zanechává své stopy. Ekonomická očekávání rumunských spotřebitelů ve druhém čtvrtletí nadále klesala. Hodnota -22,2 bodu zaznamenaná v červnu je v porovnání s březnem o 5,6 bodu nižší. Je to nejníže od dubna 2012. Rumuni se dívají na budoucí ekonomický vývoj své země mnohem pesimističtěji než spotřebitelé kterékoli jiné evropské země.

Příjmová očekávání taktéž klesla. Ukazatel dosáhl v červnu -0,1 bodu, což je v porovnání s březnem pokles o 4,2 bodu a je to současně nejnižší hodnota od června 2014.

Naproti tomu došlo k mírnému zvýšení ochoty nakupovat. V červnu vzrostla ve srovnání s březnem o 4 body na hodnotu 1,3 bodu. V prvním čtvrtletí 2018 totiž ochota nakupovat setrvávala v záporné oblasti.

 

Zdroj a foto: GfK Czech

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner