Češi se už koronaviru přestávají bát, obavy ale mají z ekonomických dopadů

Z dat agentury Ipsos vyplývá, že pocit ohrožení koronavirem je nejnižší od vyhlášení nouzového stavu, lidé se však obávají návratu pandemie. Češi si uvědomují ekonomické dopady, téměř 9 z 10 Čechů očekává zvyšování cen, čtvrtina Čechů se obává neschopnosti splácet své závazky a třetina pracujících lidí se obává propouštění.

Přesto 79 % Čechů uvedlo, že Česká republika zvolila pro zastavení a řešení pandemie koronaviru optimální postup. Češi jsou i spokojeni s postupným rozvolňováním opatření (71 %). Návrat dětí do škol hodnotí pozitivně dvě třetiny rodičů, návrat do práce 8 z 10 pracujících.

Zjištění vyplývají ze čtvrté vlny výzkumu, který realizoval Ipsos od 27. května do 1.června 2020.

Pocit ohrožení je nejnižší od poloviny března, obáváme se ale druhé vlny

Pocit osobního ohrožení koronavirem je nejnižší od vyhlášení nouzového stavu v ČR (první vlna výzkumu Ipsos, 12. – 15.3.2020). Za poslední měsíc tento podíl poklesl o 13 procentních bodů na současných 55 %. Nejméně ohroženi se cítí mladí lidé do 29 let. Klesajícímu pocitu ohrožení a rozvolňování preventivních opatření odpovídá i chování lidí, kteří se stále více vrací k běžnému fungování. Za poslední měsíc významně poklesl počet lidí, kteří omezují osobní styk se známými
(36 %), z domova vychází jen v případě nutnosti (36 %) a také nosí ochranné rukavice (23 %), mírně poklesl podíl lidí vyhýbajících se hromadné dopravě (42 %).

Pocit ohrožení sice klesá, 72 % Čechů se však obává návratu pandemie, nejčastěji se jedná o lidi starší 66 let.

Nadále sílí přesvědčení, že dostat virus pod kontrolu potrvá měsíce – polovina Čechů si myslí, že to bude déle než 6 měsíců (koncem dubna to byla třetina populace). Desetina populace se naopak domnívá, že virus je již nyní pod kontrolou.

Obáváme se ekonomických dopadů a propouštění

Obavy z dopadů pandemie na zaměstnání či zdroj obživy zůstávají stejné jako před měsícem. Koronavirus jako hrozbu pro své zaměstnání vnímá 55 % populace, za velkou hrozbu to považuje pětina lidí, pesimističtí jsou zejména OSVČ.

Třetina ekonomicky aktivních Čechů (zaměstnanců či podnikatelů) se obává, že jejich firmy budou muset v důsledku krize propouštět zaměstnance. Jaké další dopady krize Češi očekávají? Jsou přesvědčeni, že dojde ke zvyšování cen (88 %), obávají se také nutnosti snížit své životní standardy (57 %), vyčerpání finanční rezervy (42 %) a neschopnosti splácet své závazky (25 %, častěji lidé s nejnižšími příjmy).

Návrat do práce i školních zařízení hodnotíme pozitivně

Po rozvolňování bezpečnostních opatření se postupně začali vracet děti do škol a školek a zaměstnanci do uzavřených firem a provozů. Výzkum probíhal necelý týden poté, co se do školních lavic vrátili kromě žáků 9. tříd také žáci prvního stupně. Návrat do škol hodnotí pozitivně 65 % rodičů, kterých se situace týká, naopak negativně situaci hodnotí 27 % rodičů. Ti nejčastěji říkají, že jim přijde návrat na krátkou dobu zbytečný či se obávají zvýšeného rizika nákazy, část rodičů také nesouhlasí s celým systémem návratu dětí do škol.

Návrat do práce hodnotí pozitivně 83 % pracujících Čechů. Negativně vnímá situaci 11 % Čechů, jako důvod uvádí zejména spokojenost s prací z domova a nepohodlí spojené s nošením roušek.

Češi jsou spokojeni s řešením pandemie

Rozvolňování bezpečnostních opatření vyhovuje 71 % Čechů, častěji lidem s VŠ vzděláním a také lidem z velkých měst s více než 100 tisíci obyvateli.

79 % Čechů uvádí, že Česká republika zvolila pro řešení pandemie optimální postup. Častěji jsou o tom přesvědčené ženy, lidé starší 66 let a také lidé z malých sídel do 1000 obyvatel. Lidé oceňují zejména nošení ochranných pomůcek, brzké zavedení bezpečnostních opatření a také uzavření hranic. 17 % Čechů s postupem ČR nesouhlasí. Kritizují zejména příliš přísná opatření, chaos v pravidlech a chaotické vystupování vlády, nedostatečné zásoby zdravotnického materiálu či pozdní reakci vlády.

Informace o výzkumu:

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1023 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 27. května do 1.června 2020.

Zdroj a foto: Ipsos

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010