BILLA otestovala exponovaná místa v provozu na covid-19

891 zobrazení

Společnost BILLA zrealizovala ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Eurofins a.s. ČR testování několika provozních míst na přítomnost viru covid-19. Testování proběhlo v supermarketu BILLA v pražském obchodním centru DBK, v logistickém skladu v Modleticích a na centrále společnosti.

Za hlavní důvody k testování společnost považuje ověření nastaveného interního systému dezinfekce a čištění ploch, tedy kompletní kontrolu zavedené správné hygienické praxe v řetězci BILLA, a ověření nepřítomnosti viru na místech vysokoobrátkové filiálky s velkým počtem zákazníků. Stěry byly provedeny proškolenými pracovníky akreditované nezávislé laboratoře Eurofins a.s. ČR.

V prodejně byla namátkově testována exponovaná místa, se kterými jsou zákazníci a zaměstnanci nejvíce v kontaktu, jako displeje vah, zápultí lahůdek či terminály pokladen. V logistickém skladu byly odebrány stěry ze šaten a dávkovačů mýdla, v kantýně centrály z dalších dotykových ploch včetně táců a příborů,“ říká manažerka kvality a hygieny společnosti BILLA Milada Valášková. „Veškeré vzorky byly negativní na přítomnost covidu-19. Budoucí testování dalších prodejen BILLA bude záležet na vývoji situace v České republice, kterou neustále mapujeme,“ dodává Milada Valášková.

Společnost i nadále pokračuje v plánu nejvyšší ochrany zdraví zaměstnanců a zákazníků, v přísném dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel tak, aby byla neustále zajištěna provozuschopnost prodejen a tím i zásobování obyvatel ČR. Doposud společnost BILLA vynaložila desítky milionů korun na dílčí mimořádná opatření. Plán pro druhou polovinu roku počítá s dalšími investicemi, které bude třeba vyčlenit na nákup ochranných pomůcek pro případnou druhou vlnu pandemie. Pro tuto eventualitu zajistila BILLA množství ochranných pomůcek pro své zaměstnance a zákazníky přibližně na dva měsíce.

Zdroj a foto: REWE