BILLA navrací ovocné stromy zpět do krajiny

BILLA v roce 2017 spustila projekt v rámci strategie trvalé udržitelnosti, který koresponduje s její dlouhodobou vizí a cíli vedoucími k ochraně přírody v lokalitách, ve kterých provozuje své prodejny. Tento CSR projekt má za cíl navracení ovocných stromů zpět do přírody, které budou sloužit veřejnosti k odpočinku, obnoví původní ráz krajiny, zpříjemní mikroklima a napomohou lepšímu zadržování vody a půdy.

Před zhruba 2 lety společnost započala realizaci pilotního projektu s městem Říčany a o rok později předala nový ovocný sad do rukou obyvatel města. Do Ovocného sadu Srnčí BILLA investovala přes 1,5 milionu Kč a v sadu lze nalézt 54 původních odrůd stromů, včetně 22 vzácných druhů.

Ovocný sad Srnčí

V navracení stromů do naší krajiny BILLA pokračovala i v dalším roce, tentokrát ve středočeském Kolíně. Zde mimo výsadby ovocných sadů BILLA zároveň revitalizovala naučnou turistickou stezku Borky. Tato zhruba čtyřkilometrová stezka je nyní kromě nových informačních tabulí obohacena o interaktivní vzdělávací tabule o zvířatech a rostlinách, které mohou posloužit například školám a školkám jako učební materiál v rámci hodin prvouky či přírodovědy. Současně BILLA rozšířila stezku o jednu novou zastávku s dřevěným altánem se stolem a lavicemi, kde si návštěvníci mohou odpočinout před cestou zpět do škol nebo rodinám s dětmi zpět do svých domovů. Stezka se rozrostla o celkem 36 ovocných stromů, mezi které patří ořešáky, třešně či švestky.  Do vybudování naučné stezky se sadem a jeho následné pětileté údržby BILLA investovala rovněž bezmála 1,5 milionu Kč. Její předání je plánováno na 22. dubna 2020 v rámci zahájení výstavy „Životní prostředí“ organizované Odborem životního prostředí města Kolín, která prezentuje širší pohled na přírodu okolo nás, životní prostředí a myslivost a bude i letos obohacená o mnoho soutěží o zajímavé ceny pro děti z mateřských a základních škol.  

Vyhlídkové místo s ovocným sadem ve městě Zábřeh

V obnově sadů a alejí v české krajině se BILLA rozhodla pokračovat letos i v dalších letech. Na konci roku BILLA podepsala smlouvu na pokračování projektu ovocné aleje podél nově vznikající cyklostezky v Říčanech. BILLA rovněž pomůže s revitalizací původního zámeckého ovocného sadu v Holešově a realizaci vyhlídkového místa s ovocnými stromy v Zábřehu.

Interaktivní tabule na stezce

„Součástí naší filozofie je dlouhodobá snaha o udržitelnost. Přestože na prodejnách i našich logistických centrech využíváme nejšetrnější technologie a neustále zefektivňujeme logistické procesy na naše prodejny, cítíme, že dopady našeho podnikání na životní prostředí je potřeba dále vyvažovat. Proto projekt výsadby ovocných stromů chceme i nadále podporovat a spolupráci rozšiřovat v budoucnu i do dalších měst,“ říká manažerka korporátní komunikace Dana Bratánková.

Nový ovocný sad

Snahou společnosti BILLA je pokračovat v projektu i po realizaci všech stávajících pěti lokalit.

Zdroj a foto: REWE

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner