ADLER Czech je finalistou v soutěži Ceny SDGs 2020

Mezi desítkou nejlepších z celkového počtu 266 přihlášených se v soutěži Ceny SDGs 2020 umístil také unikátní projekt hybridní fotovoltaické elektrárny společnosti ADLER Czech, která je tuzemským lídrem ve výrobě a prodeji reklamního textilu.

„Přesvědčili jste porotu, že projekt hybridní fotovoltaické elektrárny vaší společnosti je unikátní a právem se zařadil mezi top 10 projekty, které naplňují Cíle udržitelného rozvoje od OSN v Česku,“  řekla směrem k firmě ADLER Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

ADLER se soutěže zúčastnil již podruhé a letos se přihlásil se zmíněným projektem hybridního fotovoltaického systému s bateriemi a kogenerací. Sofistikovaný název v sobě skrývá ojedinělý komplex technologií propojených do jednoho celku. Fotovoltaická elektrárna, akumulace, baterie, chytré nabíjení elektromobilů a vysokozdvižných vozíků, měření, regulace a predikce i kogenerační jednotky – to vše zajišťuje ekologický provoz logistického centra firmy v Ostravě a snižuje jeho uhlíkovou stopu na minimum. FVE má dvě části – na fasádě a na ploché střeše. Kapacitu baterií je možné softwarově „řídit“ v závislosti na aktuálním využití a požadavcích provozu. Unikátní kondenzační kogenerační jednotky, jako světově nejekologičtější zařízení svého druhu s extrémně nízkými emisemi, jsou určeny pro výrobu elektřiny a tepla pomocí zemního plynu. „Celý projekt je našim nejvýznamnějším a těší nás jeho úspěšná realizace, ale je především jedním z mnoha, kterými naplňujeme cíle odpovědného podnikání společnosti,“ říká statutární ředitel firmy ADLER Czech Radek Veselý.

Celkové konečné investiční náklady dosáhly částky téměř 23 milionů korun, přičemž zhruba devět milionů korun představovala dotace z OPPIK 2014-2020, Výzva II. Programu podpory „Nízkouhlíkové technologie“.

S dosavadní výrobou 230 MWh od září, kdy byl celý systém spuštěn, činí energetická soběstačnost objektu víc jak 85 procent. Přitom bylo uspořeno 120 tun CO2, což v přepočtu prezentuje 350 vysazených stromů.

Zdroj a foto: ADLER Czech, POPAI CE

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner