120 dobrovolníků ze společnosti Mars věnovalo v letošním roce více než 800 hodin času pomoci komunitám ve střední Evropě

Pátého prosince, kdy si připomínáme Mezinárodní den dobrovolnictví, společnost Mars Central Europe oceňuje zapojení svých spolupracovníků (tak společnost Mars Central Europe pojmenovává své zaměstnance) do dobrovolnického programu Mars – iniciativy, která je každoročně organizována v České republice a jejímž cílem je změnit komunity, v nichž společnost působí.

V letošním roce 120 spolupracovníků v celé střední Evropě věnovalo dobrovolně více než 800 hodin svého času aktivitám, které sahají od dárcovství krve, přes práva zvířat až po mentoring. Konkrétně v České republice věnovalo 74 spolupracovníků 74 hodin svého času na spolupráci s místními neziskovými organizacemi, které chrání krajinu nebo usilují o navrácení některých druhů rostlin či zvířat do volné přírody.

Dobrovolnický program společnosti Mars využívá kolektivní sílu spolupracovníků k trvalé změně v komunitách a je silným příkladem způsobu, jakým se společnost Mars, jeden z největších výrobců cukrovinek na světě, zavazuje vracet peníze, aby zajistila, že svět zítřka bude světem, ve kterém se bude dařit všem. Prostřednictvím tohoto programu mají spolupracovníci možnost strávit až 16 hodin ročně ve firemním placeném čase, aby se zapojili do věci, která je zajímá. Mohou být kreativní a využít své jedinečné silné stránky a dovednosti k tomu, aby se zapojili do spolupráce s partnerskými organizacemi a přinesli smysluplnou změnu těm, kteří to nejvíce potřebují.

„V letošním roce je vzhledem k dalším výzvám, které pandemie klade na komunity, důležitější než kdy jindy, abychom nabídli péči a čas těm, kteří to potřebují. Dobrovolnictví v rámci programu společnosti Mars je skvělým způsobem, jak budovat vztahy s komunitami, v nichž působíme, a zároveň posilovat postavení spolupracovníků.” říká generální ředitel pro Českou repuliku Jan Sikora.

Vzhledem k regionálním a místním omezením týkajícím se společenského odstupu a v zájmu ochrany zdraví a pohody spolupracovníků uprostřed pandemie COVID-19 se společnost Mars Central Europe zaměřila především na virtuální dobrovolnické příležitosti, i když některé aktivity, jako například dárcovství krve, zůstaly součástí programu. Přestože se dobrovolnický program lišil, společnost věří, že stále existuje mnoho způsobů, jak mohou spolupracovníci v rámci dobrovolnického programu Mars ze svých domovů skutečně a významně ovlivnit dění.

Zdroj a foto: MARS Central Europe

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010