Do Sbírky potravin dm letos přispěla více než 16 tunami zboží

Listopad se ve společnosti dm drogerie markt tradičně nesl ve znamení dobročinnosti. V rámci letošní aktivity Giving Friday věnuje společnost 3,3 milionu korun na pomoc obětem domácího násilí. Celkově tak dm za všechny čtyři ročníky dobročinné aktivity darovala 10 milionů korun. Síť drogerií se také zapojila do celonárodní Sbírky potravin a letos vybrala přes 13,6 tuny drogistického zboží a 3 tuny potravin.

 

Pět procent obratu z Giving Friday poputuje organizaci Bílý kruh bezpečí

Pomoc místo slev, to je motto Giving Friday. V minulých letech se dobročinná aktivita, jež má být kontrastem ke slevovému šílenství Black Friday, setkala s velkým zájmem ze strany zákazníků. Tento ročník nebyl výjimkou. Chuť pomáhat lidé neztratili ani při nepříznivém pandemickém vývoji a s ním spojenými omezeními.

Pět procent z obratu dm drogerie markt v den konání aktivity, tedy 26. listopadu, což letos odpovídá částce 2,1 milionu korun, věnuje společnost organizaci Bílý kruh bezpečí, která poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. „Získanou částku jsme se však rozhodli navýšit a dm drogerie tak organizaci Bílý kruh bezpečí daruje 3,3 milionu korun. Díky tomuto ročníku vynesl Giving Friday za čtyři roky konání celkem již 10 milionů korun pro ty, kteří to potřebují nejvíce,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm drogerie markt. „Jsme vděční našim zákazníkům, že ani tato nelehká doba jim nebere chuť pomáhat,“ dodává.

Aktivita Giving Friday se v dm konala čtvrtým rokem. Během minulých ročníků putoval výtěžek aktivity na podporu seniorů v pečovatelských domech či dětí rodičů samoživitelů. Letošní zisk využije Bílý kruh bezpečí zejména k rozvoji Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí, k inovaci webových stránek, k pořádání přednášek a besed pro širokou a odbornou veřejnost a dalším osvětovým aktivitám.

Sbírka potravin v dm vynesla téměř 17 tun zboží

Do každoroční Sbírky potravin se dm drogerie markt letos zapojila třetím rokem. Navázala na svoji předchozí participaci v Národní potravinové sbírce, jíž se zúčastnila celkem čtyřikrát. V období konání sbírky se zákazníci mohli zapojit jednoduše tím, že ke svému nákupu přiložili trvanlivé potraviny či drogistické zboží, které následně po zaplacení odevzdali dobrovolníkům u pokladen. „Dle informací České federace potravinových bank se díky štědrosti dárců v letošním roce vybralo 410 tun potravin a drogerie. Z toho v den konání celorepublikové akce, tedy 20. listopadu, přispěli zákazníci drogerií dm 3 tunami potravin. Drogistického zboží věnovali dokonce přibližně 13,6 tuny,“ uvádí Peroutka.

S ohledem na koronavirovou situaci letos potravinová sbírka probíhala také online. Vybrané potraviny a drogerie poputují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Partnerem sbírky je Charita Česká republika, NADĚJE, Armáda spásy a Slezská diakonie.

Zdroj a foto: dm drogerie markt

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010