Rozhovor měsíce 04/2020: S Danem jsem se na začátku popral ve fitku – Martin Vorel, Dago

Pro další díl našeho rozhovoru měsíce jsme tentokrát oslovili pana Martina Vorla, výkonného ředitele společnosti DAGO s.r.o. V rozhovoru jsme se věnovali hodnocení chování zákazníků a práci obchodníků v minulosti a dnes, hovořili o důležitosti osobního setkávání, o vlastním softwaru „IS DAGO“ a také o POP podpoře prodeje Daga pro výrobce v řetězcích.

Martine ve firmě DAGO jste načal úctyhodný 23. rok působení. Jak došlo k Vašemu příchodu do firmy a jaké byly začátky?

Do Daga jsem přišel v roce 1998 ze spediční firmy. Přivedl mě Dan Jesenský poté, co jsme se „poprali“ ve fitku (smích). V té době již DAGO fungovalo 5 let a hlavní činností byla kompletní výroba reklamních slunečníků pro klienty napříč Evropou, mimo tyto DAGO zajišťovalo dodávky i extreriérových POP a POSM materiálů převážně permanentních, jako A-stojany, reklamní odpadkové koše, vlaječky, girlandy etc. V té době veškeré obchodní aktivity ležely na bedrech Dana, a proto se rozhodl mne angažovat. Firma rychle rostla, stěhovali jsme se nejdřív z Cimburkovy ulice na Žižkově do Žebráku a pak do současného sídla ve Zdicích. Postupně jsme upouštěli od mnohdy neefektivní spolupráce s reklamními agenturami a začali jsme navrhovat vlastní originální typy POP médií. Tak jsme reagovali na potřeby našich zákazníků a vedle tradiční sériové výroby jim poskytovali doplňkový servis který zahrnoval především grafické a designérské práce, distribuci, instalaci a deinstalaci POP reklamy.

Prvních 10 let jste byl v DAGO obchodníkem – v čem byly chování zákazníků a práce obchodníků jiné než dnes?

Hlavní rozdíl mezi tehdy a nyní je dán především tím, co se před 20 lety vyrábělo, jaké byly technologické a materiálové možnosti, navíc trh byl mladý a zkušenosti jak v místě prodeje komunikovat, se v drtivé většině přebírali ze zahraničí. Tím se nutně otvíral prostor o dokázání si sami sobě ale i okolí, že společně (myšleno zákazník x dodavatel) dokážeme i vymyslet něco, co bude fungovat, byla to taková čistá esence radosti z nadšení pro věc a vědomí, že se společně potřebujeme a společně to dáme.

Evoluce: v dnešní době již víme jak co měřit, jak co funguje, jak komunikovat, kam co umístit a i pomocí moderních a technologií lépe oslovit konečného zákazníka a tím se z POP businessu se stává vědní disciplína, kde je třeba více erudice v kontextu právě technologií, materiálů, marketingu, psychologie nákupního procesu a tím jsou definovány nároky na obchodníky. Díky právě komplexnosti je nutno činnosti diverzifikovat a tím vznikají nová oddělení jako produkce, technologie, vývoj, konstrukce, pochopitelně výroba, logistika a 2D a 3D design.

Nemáte rád konferenční telefonáty a sociální sítě. Proč preferujete i v dnešní „bezdrátové“ době osobní setkávání?

Ano to je pravda – nemám profil na žádné sociální síti a většinu věcí řeším pokud možno osobně. Osobní rozhovor mi umožňuje lépe vnímat partnera, reagovat na jeho neverbální komunikaci, navázat bližší vztah. A protože mám u nás kromě role výkonného ředitele na starosti i výrobu, nebudu přeci lidem do haly telefonovat, když je to pár metrů od mojí kanceláře.

Posledních 5 let se firmě DAGO velmi daří – vyhrává ceny doma i v zahraničí, roste. Čím to je?

Tak poslední roky máme hodně úspěchů, asi protože roste trh a my s ním – posílili jsme grafické oddělení, přidali do portfolia nové technologie a materiály, inspirujeme se v zahraničí, z různých výzkumů a snažíme se o to, aby naše aplikace nebyly jen líbivé, Hi-Tech, ale i účinné a efektivní, což je v dnešní době nutný předpoklad úspěchu

Vyvinuli jste si zajímavý SW pro dohled resp. řízení a údržbu Vašich instalací na prodejní ploše. Jak funguje a v čem je jeho přidaná hodnota?

Ano jedná se o program „IS DAGO“ a výrazně nám pomohl zlepšit míru kontroly, kterou máme nad každým projektem. Přes internet má totiž do tohoto softwaru ON – LINE přístup krom našich manažerů a instalačních teamů také zadavatel, takže v každém okamžiku všichni zúčasnění mají možnost kampaně a projekty spravovat a sledovat jejich aktuální stav. Navíc v poslední době nabývá na významu údržba dlouhodobých reklamních instalací a ty s pomocí našeho nového SW monitorujeme a informujeme zadavatele, v jakém stavu se nachází resp. jaká údržba je potřebná či byla provedena. Tyto služby systém synchronizuje a konsoliduje a jsme je schopni mnohem efektivněji provádět pro jednotlivé zákazníky. Jedná o skutečně automatizovaný ON-LINE nástroj pro efektivní realizaci, správu a monitoring probíhajících kampaní, do kterého data vstupují v reálném čase včetně těch z terénu prostřednictvím mobilní aplikace.

V některých případech pomáháte výrobcům zboží udělat dohodu s řetězci o POP podpoře prodeje jejich produktů v řetězcích. Proč a co může konkrétním příkladem?

Výrobci zboží skutečně někdy nachází těžko společnou řeč s lidmi z prodejen – neznají totiž tak dobře úskalí každodenního hektického provozu zejména ve velkých řetězcích. Proto jsme občas schopni přinést zajímavé nápady, které vytváří žádoucí synergie. Jedná se především o práci s celou kategorií, kde díky akcentu na funkční design a komunikaci najdou společnou řeč retailer, zadavatel a my jako výrobce ale hlavně jako moderátor a organizátor. Jako příklad bych uvedl realizaci nápojové sekce v Ternu, kde participoval Budějovický Budvar, Kofola, Terno a DAGO.

Jaká je vize Vaší firmy do dalších let a co konkrétního plánujete pro její naplnění?

Naše vize je jasná – udržet pozici lídra trhu POP reklamy. Proto se hodně jezdíme inspirovat do zahraničí, lámeme si hlavu nad inovacemi, pořád zkoušíme nové materiály a technologie, všemožně se vzděláváme. Příkladem může být první aplikace holografické projekce na sekundární vystavení produktu na prodejní ploše, kterou jsme loni realizovali pro MAST Jägermeister a která se stala absolutním vítězem soutěže POPAI 2019 a vyhrála i soutěž POP STAR Vašeho portálu.

Na konci našich rozhovorů se vždy ptáme na dobíjení baterek a relaxaci našich respondentů. Jak je tomu u Vás?

Já relaxuji sportem a čtením KNIH.

Děkuji Vám, pane Vorle, za rozhovor a přeji Vám a Vaší společnosti hodně úspěchů.

Za redakci se ptal Jiří Beran

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner