Srdce v mozku

Čas na nový úhel pohledu

Inspirace: „Snaha odstranit nejasnosti, odpovědět na otázky a vyvrátit pochybnosti.“ Již léta jsou některé věci zvrácené. Některé polopravdy, tvářící se jako neotřesitelná fakta, se v našich hlavách usadily a ovlivňují naše myšlení a jednání. Stali jsme se nedbalými a pohodlnými, protože se na spoustu věcí již neptáme a přijímáme je jako dané. Přesto v nás hlodá červíček, že některé věci nevnímáme správně a mimo excelovské tabulky se tento pocit potvrzuje. Spousta zaměstnanců, zákazníků a v neposlední řadě také zaměstnavatelů je nespokojena.
Zdá se, jak nám to vylíčili, jako by všichni mluvili jiným jazykem. Pomyslné nůžky „vzájemného neporozumění“ se stále více rozevírají. Zákazníci nereagují a nejednají tak, jak to obchodníci a výrobci podle průzkumů trhu očekávají. Cítí se stále více „pohlcováni“ novými variacemi produktů, slevovými akcemi a permanentním tlakem reklamy. Někde na cestě do dnešní doby jsme zapomněli, že nejsme stroje. Žili a jednali jsme s falešnou představou, že máme v našich hlavách racionálně a ekonomicky fungující počítače. Zapomněli jsme, že jsme lidé. Emocionální bytosti ovlivněné svým historickým vývojem a prostředím.
Naše krédo a pocity byly následující: musí existovat lepší cesta. Způsob, jak dělat věci lépe. Nejít stále dále stejnou cestou, na které jsme se my (obchodní experti) ztratili. Nechali jsme se poplést obrazovkami, zvláštními umístěními produktu, bonusy a speciálními nabídkami.
Chceme se znovu vrátit na cestu, na tu správnou cestu. Na tu cestu jsme se řádně vybavili, vše jsme prozkoumali a informovali se o všem, vzájemně jsme si naslouchali a zkoušeli se, hleděli jsme na sebe a porozuměli si: hnáni naší zvědavostí a touhou po vědění jsme se stali bohatšími, když jsme náš kompas nově nasměrovali pomocí evoluční vědy a neurologie. Došli jsme k poznání, o které se chceme podělit se světem obchodníků a výrobců! Chceme inspirovat ty, kteří činí velká rozhodnutí, a jejich týmy, chceme jim naše vědění nabídnout jako prostředek směny a vydat se s nimi na nové, lépe řečeno, archaické cesty.

Budoucnost obchodu je archaická!

Jeden z nejdůležitějších poznatků zkoumání mozku je zjištění, že máme v našich hlavách všichni stejný software a poslední aktualizace tohoto softwaru proběhla před 200 000 lety. Náš mozek je jako biochemická konstrukce, která funguje podle archaické struktury. Je ovlivněn našimi geny, náboženstvími, kulturami, rodinnými a školními pozadími. A když už je řeč o obchodních rozhodnutích, musíme akceptovat skutečnost, že 95 % všech našich rozhodnutí mají implicitní emocionální důvod! Musíme se naučit, že i obchodní rozhodnutí závisí na emocích. Každý člověk má tzv. „Emotional Positioning Systém“, který má na nás velký vliv a provází nás naším každodenním životem a vlastně celým životem.
Prozkoumat tento 200 000 let starý navigační systém a porozumět tomu, jak funguje, co ho ovlivňuje a přitahuje, aby byli lidé relevantně zasaženi, to je cíl vědy zvané neuromerchandising.

Cesta vědy zvané neuromerchandising

Jádro neuromerchandisingu se zabývá tou nejdůležitější veličinou v místě prodeje, a to člověkem. Zabývá se tím, jak prožívá POS, jak ho vnímá a co při tom cítí. Za to, co člověk vnímá a jaké vědomé myšlenky a pocity jsou při tom aktivovány, je odpovědný náš mozek. Při tom má k dispozici zhruba 100 miliard neuronů, aby tvořily naši skutečnost a naše vědomí. Při tom je důležité vědět, že během těchto procesů za to nejsou odpovědny jen jednotlivé neurony, ale spíše různá jejich spojení z různých oblastí mozku.
Informačními zdroji lidského orgánu myšlení jsou naše různé smyslové orgány. Abychom nějaký objekt či nějakou situaci vědomě vnímali, jsou naše smyslové vjemy navzájem velmi komplikovaným způsobem propojeny. Abychom to mohli znázornit, představíme si jednoduchou situaci a posvítíme si při tom na komplexní procesy probíhající v těle. Když se k nám např. blíží auto, posílají nám naše oči řadu obrázků, které zobrazují pohybující se auto. Uši nám současně zprostředkovávají zvuk motoru, nos vnímá pach zplodin, smyslové buňky nacházející se v naší kůži zachycují vlnu vzduchu. Vzájemnost těchto několikavrstvých datových struktur (strukturální vnímání) nás přivádí k poznání „projelo kolem nás auto“. Aniž bychom mohli toto vnímání jakkoli ovlivnit, odehraje se ve zlomku sekundy.

5 smyslů, 1 prožitek

Různé smyslové vjemy se dostávají do různých oblastí mozku. Ty jsou zde opět rozděleny do různých oblastí. Tak např. vizuální vjemy nejsou zpracovávány jednotlivými nervovými buňkami. Existují buňky, které se zabývají speciálně zpracováním barev, jiné se zase zabývají daty týkajícími se míry, hloubky, výšky, jiné strukturou atd. Teprve poté je možné rozpoznat vzory. A teprve oddělením detailů je možné, že vjem této struktury rozpoznáme jako „auto“, nehledě na to, zda jde o Audi nebo Fiat, zda je nalakované nabílo či načerveno, zda jde o kabriolet nebo limuzínu.
Po té, co proběhne zařazení oddělením smyslových dat a rozdělením do různých oblastí mozku, musí existovat mechanismus, který je odpovědný za to, že přesto to celé vnímáme současně jako celistvý vjem objektu, v našem případě „kolemjedoucí auto“.
Všechny nervové buňky, které se podílejí na smyslovém vnímání, „svítí“ současně a tak zprostředkovávají vědomý celistvý dojem. To, že tak velký počet neuronů, které jsou navíc rozprostřeny přes celý mozek a leží v úplně odlišných mozkových regionech, může reagovat neomezeně a zároveň současně jako na povel, spočívá v synchronizačním mechanismu. Každá z dotčených nervových buněk se pohybuje se stejnou frekvencí.
Nikdo dodnes neví, jak je to možné a také odkud je to řízeno. Tyto poznatky vedou k tomu, že vnímám POS jako jakýkoli jiný vjem nebo jako jakýkoli jiný stav vědomí, ale vždy jako celek, protože mi mozek vytváří sekundovou rychlostí tento celistvý dojem ze všech smyslových vjemů.
Vše je třeba vidět a chápat v souvislostech. Našich pět smyslů se vzájemně ovlivňuje a vytváří dohromady jeden prožitek. Prožitek, kterému můžeme porozumět a ovlivnit ho pomocí neuromerchandisingu. Stále musíme mít v oku celkový obrázek, abychom nebyli jen součástí POS, nýbrž abychom toto místo úspěchu mohli vytvářet.

 

„Vždycky je lepší cesta, než která vedla posledních 30 let světem velkých značek a obchodu“.

Bert Martin Ohnemüller

Po deseti úspěšných letech u MAGGI a Procter&Gamble založil Bert Martin Ohnemüller svoji společnost BMO. Tam poznává, co to znamená být podnikatelem a každý den znovu zažívat, co to je budovat hodnotu vlastního jména, když za sebou nemáte logo velké firmy. Společně se svým partnerem, Achiem Fringeem, zakládá v roce 2010 společnost Neuromerchandising-Group, která sdružuje poznatky z výzkumu mozku s realitou a potřebami pro obchod a prodej.

 

„Ne každý člověk je tvým zákazníkem, ale každý z tvých zákazníků je člověkem.“

Achim Fringes,

objevitel (inovátor) neuromerchandisingu

 

 

 

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010