Retail Summit 2012

Letošní Retail Summit zdůrazňoval důležitost kvality a nutnost kultivace podnikatelského a společenského prostředí. Setkání špiček obchodu bohužel provázel nezájem politiků. Řada témat, která konference přinesla, přitom přesahovala problematiku obchodně-podnikatelského prostředí.

Největší setkání středoevropského obchodu, konané 31. ledna a 1. února v pražském Clarion Con-gress Hotelu, se letos odehrálo na pozadí nejisté ekonomické a tržní situace, přesto však jednotlivá vystoupení přinesla řadu pozitivních zpráv. Snad právě proto byla účast na Retail Summitu 2012 opět velmi vysoká a dosáhla téměř 800 delegátů.
Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se na úvod ohlédl po uplynulých letech vývoje obchodu u nás a připomněl, jak byly v devadesátých letech zahraniční řetězce u nás vítány a jak jim všichni vycházeli vstříc – ať už šlo o státní nebo podnikatelskou sféru. „Když řetězce vystrčily růžky, tak je teď všichni zatracují. Stát používá výchovnou metodu formou regulace trhu,“ připomněl Z. Juračka. Zdůraznil také, že státní pokladna by se měla prioritně plnit ne zvyšováním DPH, ale jeho důsledným výběrem.
Martin Dlouhý, ex-viceprezident Metro Group, označil zároveň český obchod za málo odvážný. „Obchod by měl vzít budoucnost do vlastních rukou. Musíte znát zákazníka, motivovat zaměstnance, najít kontakt s komunitou, kde působíte, a se svými dodavateli, ale i investory,“ zní jeho doporučení.

Ekonomika je i o důvěře

Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny, součásti ČSOB, prezentoval aktuální analýzy, potvrzující, že nálada v české ekonomice klesá. Blížící se recese u hlavních zahraničních obchodních partnerů a série domácích úsporných kroků nevěstí nic dobrého. Firmy v takovém prostředí budou navíc opatrné a nebudou chtít investovat, vytvářet nová místa nebo zvyšovat reálné mzdy. To není dobrá zpráva pro maloobchod a domácí spotřebu obecně. Slabý výkon hospodářství charakterizovaný očekávaným růstem o 0,5 % povede k poklesu reálných mezd o 0,8 % a ke stagnaci maloobchodního obratu. Jak ale Jan Bureš zdůraznil, existují i dramatičtější prognostické scénáře, včetně takzvaného Eurogedonu. Rozpad eurozóny by pro ekonomiku EU, tu českou nevyjímaje, mohl znamenat katastrofu. Přesto uzavřel své vystoupení poměrně pozitivně: „I pro obchod očekáváme kladnou nulu. Neočekáváme opakování propadu konce roku 2008. Nepočítáme, že by se vlivem zvýšení DPH roztočila inflační spirála. Doufejme, že nás čeká běžné fádní období, resp. zpomalení ekonomiky, na které naváže lepší rok 2013.
“Richard Hindls, rektor VŠE Praha, zúčastněné odborníky slovy: „Ekonomika je i o důvěře,“ dokonce vyzval, aby „přestali strašit“.
Jak zdůraznil Zdeněk Tůma z KPMG, i nyní je možné dosáhnout výrazného růstu tržeb a marže a jsou mnozí, kteří využívají obecné „útlumové nálady“ k vlastní expanzi. Prorůstové postupy je možné najít v marketingu a obchodních činnostech, ačkoli dosud v regionu střední Evropy jsou využívány k budování prodejů a zisku zatím jen minimálně. Je tu příležitost zvýšit obrat i zisk navzdory všeobecnému očekávání nepříznivého makroekonomického vývoje. „Na startovní čáře v Evropě patříme k těm lepším. Negativní nálada je hodně dána „Evropou“ ne vlastním děním ve firmách. Jsou před námi těžké časy, ale nejsme před zhroucením,“ uvedl.
Karel Janeček, podnikatel a zakladatel Nadačního fondu proti korupci, konstatoval, že společenský systém většiny zemí zjevně vyčerpal svůj dosavadní potenciál. Je zcela neefektivní, nepružný, prorostlý byrokracií a funguje pouze ze setrvačnosti.

Ekonomika řady zemí, včetně ČR, je prolezlá a zdevastovaná korupcí. Pro pozitivní vývoj je bezpodmínečně nutná zásadní změna v myšlení významné většiny lidí.
Navazující diskuse v rámci top-to-top panelu, kterého se zúčastnili Andrej Babiš (majitel Agroert Holdingu), Martin Dlou-hý (ex-viceprezident Metro Group), Ri-chard Hindls (rektor VŠE Praha) a Zdeněk Juračka (prezident SOCR ČR), nastínila základní premisy fungování budoucí zdravé, prosperující společnosti.

Digitální technologie jako hlavní nástroj businessu

Peter Fitzgerald, Sales Country Director společnosti Google Velká Británie, představil trendy technologií, které vytvářejí nové rozvojové oblasti, doposud často stěží představitelné. Dochází k propojování on-line a ofline světů a zejména mobilní technologie přispívají k tomu, že se firmy stávají „vícekanálové“ a přibližují se tak více spotřebitelům a jejich novým návykům. Vzniká svět mobilního maloobchodu, který pro furmy již není volbou, ale nutností. Je třeba pracovat na vlastní strategii v oblasti m-commerce a mít jasnou představu o mobilních investicích. Základním, rozhodně ne však jediným krokem, je optimalizace webových stránek pro mobilní aplikace.
O tom, že jde o téma vysoce relevantní i pro náš trh, přesvědčil účastníky konference v jedné z diskusních sekcí šéf Netretail Holdingu Ondřej Fryc. Jím řízený internetový obchod Mall.cz otestoval inovaci, která se u nás objevila jen několik měsíců po korejské světové premiéře. Ve čtyřech stanicích pražského metra připravil ve spolupráci s firmou Procter & Gamble Virtuální QR obchod. Ačkoli samotné prodeje prostřednictvím QR kódů zůstaly na symbolické úrovni, obrovská popularita akce přinesla nárůst obratu nternetového obchodu Mall.cz.
Optimisticky vyzněla řada dalších prezentací nových technologických řešení od smart bankingu a bezkontaktních mobilních plateb až po automatizované prognózování poptávky a online optimalizace businessu.

Čekání na vítězství kreativity nad penězi

Jedním z vrcholů letošního summitu bylo vystoupení Davida Bossharta, šéfa švýcarského retailového think tanku GDI. Podle něj dosavadní strategie globálního retailu, založené na „trojitém A“ nebudou již nadále fungovat. Trojité A (automatizace – asiatizace – animace) přitom doposud utváří to, co je dnes často považováno za úspěšný maloobchod. Automatizace přinesla více technologií, asiatizace zlevnila ceny zboží, avšak nezabezpečila dlouhodobější udržitelnost podnikání a zvýšila rizika v oblasti dodavatelského řetězce. Animace, zahrnující trend k stále větší zábavě, k větším slevám a k rychlým výhrám, poškodily kvalitu maloobchodu a emoční vazby se zákazníky.
Trojité A se tak nyní jeví jako slepá ulička a v další fázi rozvoje maloobchodu bude potřeba jiná strategie, založená na vítězství kreativity nad penězi. Nebude záležet na tom, kolik utratíme, ale jak dobře peníze utratíme, resp. jak efektivně budeme investovat. Čím více poroste význam technologií, tím více získá na důležitosti to, co technologie nevyřeší – talent, emoce a komunikace. Chytré stroje budou potřebovat ještě chytřejší lidi. Dále se bude zrychlovat tempo života spotřebitelů a poroste tlak na ještě vyšší flexibilitu a mobilitu obchodu.
Nová řešení prodejen, nové způsoby uspokojování zákaznické poptávky, kreativní řešení míst pro odběr objednávek realizovaných po internetu, pokles významu nemovitostí. To vše bude vytvářet retail nové generace, ve kterém budou všichni především obchodníky s časem.
Tomáš Drtina ze společnosti INCOMA GfK ve svém vystoupení představil český obchod v horizontu příštích několika let. Projekt INCOMA Retail Vision 2015.
Xavier Hua, řídící iniciativu ECR Europe, představil cesty k tomu, aby mohla fungovat úzká spolupráce, umožňující optimalizaci oboustranných nákladů a zároveň nabízející spotřebiteli lepší zážitek z nakupování. Pro úspěch je ovšem zásadní vůle spolupracovat vyjádřená z pohledu nejvyšších šéfů firem. O tom, že někteří lídři na trhu si toho jsou vědomi, vypovídal příspěvek, ve kterém o výzvách vzájemné spolupráce diskutovali Doug Brodman, generální ředitel Plzeňského Prazdroje a Martin Ditmar, šéf Spar Česká obchodní společnost a viceprezident SOCR ČR.
Zásadním závěrem summitu je, že trh blízké budoucnosti nebude formovat jen velmi turbulentní makroekonomika, ale také řada změn společnosti, technologií i vlastních obchodních strategií. Klíčovou otázkou, kterou by si management maloobchodu měl klást, proto není, jak udržet obrat či zmírnit pokles. Půjde o mnohem více – jak se přesunout do vyšší ligy retailového businessu nebo – jak vůbec přežít.

Eva Klánová, materiály Blue Event

Zdroj: Obchod na prahu dospělosti – Konference v souhrnu; 18. ročník

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010