Preferenci mají novinky od známých značek

Konkurenční tlak a snaha o udržení, resp. vylepšení tržní pozice vede výrobce k tomu, aby pokud možno zvyšovaly tempo v uvádění novinek na trh. Každá novinka si však musí nejen „najít“ místo na regále, ale také v povědomí zákazníků. Ti ji musí přijmout – a zahrnout do svého nákupního koše. „Inovace zavedených značek, které si již získaly důvěru spotřebitelů, mají slušnou naději na úspěch. Základní podmínkou ale samozřejmě zůstává schopnost marketérů a obchodníků nabídnout inovace, které uspokojí dosud neuspokojené potřeby jejich zákazníků, schopnost srozumitelně tyto inovace komunikovat a nasadit optimální marketingovou strategii,“ uvádí Karel Týra ze společnosti Nielsen.

Opatrnost českých spotřebitelů

Více než polovina (59 %) českých respondentů uvádí, že je ochotná zvažovat nákup novinek. Zároveň jsou ale spotřebitelé velmi opatrní. Pouze 13 % jich zkouší novinky v co nejkratší době po jejich uvedení a 58 % si raději počká, až je novinka na trhu odzkoušena. Také současná ekonomická situace hraje svou roli – pouze 16 % spotřebitelů je ochotno zaplatit za inovativní produkt prémiovou cenu a téměř 60 % jich sáhne po cenově výhodné alternativě. Dobrou zprávou pro české výrobce je příklon spotřebitelů k lokálním produktům – 40 % jich preferuje místní značky, pokud nabízejí alternativu k velkým globálním značkám. Uvedené výsledky jsou v souladu s výsledky za Evropskou unii. Větší rozdíl je patrný pouze v ochotě zaplatit za novinku prémiovou cenu, kdy v EU tuto skutečnost deklaruje 29 % respondentů. Podle Karla Týry tento výsledek není nijak překvapivý s ohledem na aktuální vývoj trhu v České republice. „Spotřeba domácností se snižuje, navíc akceleruje podíl prodejů realizovaných v cenových promocích. Pokud tedy spotřebitelé nejsou ochotní platit prémiovou cenu u již zavedených výrobků, proč by tomu mělo být jinak u novinek,“ dodává.

Největší váhu mají informace od známých

Ochotu vyzkoušet novinku nejvíce ovlivňují informace od známých či od rodiny. Schopnost oslovit při uvádění novinky co největší počet potenciálních zákazníků a přesvědčit je o tom, aby výrobek vyzkoušeli, patří k základním předpokladům úspěchu. V České republice mají na ochotu zákazníků vyzkoušet novinku největší vliv informace od známých či od rodiny, kontakt s výrobkem přímo v obchodě a vyhledání informací na internetu. Důležitost jednotlivých metod se liší pro různé výrobkové kategorie. V rámci FMCG internet hraje největší roli při zvažování nákupu novinky v kategorii volně prodejných léků a doplňků stravy – 59 % respondentů jej označuje jako velmi důležitý nebo důležitý. Naopak nejmenší roli hraje v případě papírových produktů – za velmi důležitý nebo důležitý jej označuje pouze 23 % spotřebitelů. Studie vztahu spotřebitelů k novým výrobkům na trhu společnost Nielsen realizovala v období od 10. srpna do 7. září 2012. Globálně se jí zúčastnilo více než 29 000 internetových uživatelů v 58 zemích světa. V České republice měl online panel pro tuto studii 500 respondentů.

Lucie Hrušová, Nielsen

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010