Ohlédnutí za Festivalem Česká inovace

Dne 27.2. 2013 se konal v prostorách Národní technické knihovny již třetí ročník „Festivalu Česká inovace“. Celkem 475 účastníků akce zaplnilo nejenom hlavní sál, ale také další sály knihovny propojené mezi sebou telemostem. Organizátoři zvolili pro setkání skutečně přiléhavý název – festival, protože nešlo ani o odbornou konferenci, ani o jedinečný workshop, ale skutečně o festival, kde účastník si nalezl od každého trošku. Festival se konal pod mottem: „ Inovace je příležitostí pro Českou republiku, inovace je příležitostí pro každého z Vás“.

EU-27 měla a má pro roky 2007-2013 nastaven strategický program Prosperita, který zahrnuje 4 základní kroky (marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší prosperita) na cestě k prosperitě firmy, nové komoditě, clastru, regionu, odvětví, oboru a státu. Pokud totiž marketingem identifikované potřeby, požadavky, přání a touhy lidí převede marketer v inovačním a inovativním marketingu do inovace produktů a služeb, dostane se na trh novinka nebo inovace, kterou lidé chtějí a akceptují její inovační hodnotu jako motiv pro koupi. A díky tomuto motivu novinku či inovaci kupují, čímž producentovi rostou tržby, zisk a tedy jeho prosperita. Tato logika přináší i dimenzi CSR a sociální inovace jako dopadu pro celý region, odvětví stát a společnost. Podobnou roli má i inovace inovační hnutí v programu Strategie EU-27 do roku 2020.

Je proto skvělé, že v pořadí třetí ročník festivalu nabídl příležitost všem lidem a zájemcům nakouknout pod pokličku úspěšným inovátorům, které inovace přivedla od garážových firem na výsluní světově známých producentů. Festival se tak stal prostorem ale také fórem, na kterém se zájemci o inovace, potenciální inovátoři či zkušení harcovníci inovačních procesů potkávají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z celé řady oborů a oblastí, počínaje HR manažery vybírajícími schopné a kreativní lidi s inovační invencí až po manažery inovačního managementu.

Celodenní program byl rozdělen do devíti bloků a tak místo popisu co jednotlivé bloky zahrnovaly odkazuji zájemce na www.festival-cin.cz . V prvním bloku nazvaném Power panel naprosto jednoznačně účastníky upoutalo vystoupení ing. K. Havlíčka, PhD, který prezentoval své postřehy ze světového fóra novátorů v Moskvě a současně ukázal, jak lze celý holding řídit s využitím tahu na inovace. GŘ firmy Sindat doložil, jak před 8 roky celý holding začal prodávat své průmyslové továrny a začal vytvářet tah na biotechnologické inovace s využitím invence studentů PhD programů. Dal tak podnět ke vzniku celého nového odvětví, kdy kmenové buňky, nano-technologie a nanovlákna ve spojení s keramikou vytvářejí platformu pro inovace v lékařství od uší, nosů až po náhrady částí končetin aj. Jinými slovy inovace této firmy mají dopad na každého člověka a jeho zdraví. Inovace v pojetí holdingu Sindat je o nalezení nové technologie jako řešení problematiky pro člověka.

Zajímavé bylo také sledovat vystoupení pana M. Hofmana, zakladatele firmy 2N, který ukázal, jak lze z garážové firmy vyrábějící mixážní pulty pro diskotéky postupně přerůst do firmy s obratem 406 milionů vyvážející výrobky elektrotechnické do 110 států světa. Jmenovaný připomínal věhlasného pana Baťu v tom, že otevřel svůj „čarovný“ kufr a všem účastníkům ukázal svůj první výrobek a také ten poslední (p. Baťa takto vždy prezentoval svou první vyrobenou a nejmodernější botu na obchodních jednáních). Přítomné velmi zaujal příběh M. Filipa a jeho sociální inovace Technických školek, která u dětí mateřských škol prohlubuje zvídavost ve formátu hry, jak se staví domek z cihel, most, jak se podporuje hrou technické myšlení dětí a dává prostor zhmotňovat jejich malé i velké sny s využitím inovací.

V druhém bloku nazvaném „Život inovace“ celkem 7 zkušených novátorů v panelové debatě skvěle moderované M. Dokoupilem, předávalo svoje zkušenosti. Bylo doslova zážitkem sledovat třeba Romana Pauluse držitele Michelinské hvězdy z hotelu Radison Blue Alcron při jeho vyprávění, jak inovace jídel dává prostor nejenom pro okamžitou zpětnou vazbu u zákazníků ale i vytváří prostor i pro inovace strojů, které kuchaři používají. Prostě se ukázalo, že inovovat lze cokoliv, že záleží jen a jen na invenci a ochotě inovovat. A jak to dělat v praxi nabízí třeba knížka pracovníků katedry marketingu VŠEM (www.vsem.cz) s názvem Moderní pojetí inovací a jejich typologií pro praxi, která byla účastníkům nabízena zdarma v eletronické verzi. Dokonce typologie inovací produktů a služeb této knížky převzala celá EU jako 3U nástroj jak postupně vytvářet inovační sortiment firmy.

Odpolední program festivalu nabízel příběhy, triky a tipy novátorům v paralelních sekcích, kde brainstorming a benchmarking dával nahlédnout do kuchyně inovací těch, kteří již v inovacích něco znamenají. Na tento blok navazovala informační okénka o respektování duševního vlastnictví a o legislativě, kterou je při inovacích třeba akceptovat a takém prostor, jak se učit inovacím a jak inovace financovat tak, aby poznatky z výzkumu směřovaly co nejrychleji a co nepřímočařeji do praxe a na trh. Festival nabídl účastníkům a zájemcům o inovační snažení ucelený paket užitečných konkrétních rad a dokonce i know-how, jak invence, nápady a projekty převést na konkrétní obchodní příležitosti v režimu marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost a vyšší prosperita. To že organizátoři dokázali zabalit tento balíček poutavou stuhou poznání a nabídli jej každému zájemci k rozbalení je jistě chvályhodným činem (zkratka ČIN znamená česká inovace).

Festival jako další dimenzi nabízel účastníkům také možnost vyhodnotit nejlepší inovace v ČR za minulé období. Do soutěže „Česká inovace“ se přihlásilo celkem 110 projektů z různých oblastí průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Finalisty v pěti kategoriích vybírala porota z řad ředitelů firem, vědeckých a akademických pracovníků i novinářů. V hlasování účastníků festivalu o nejlepší inovaci dostal nejvíce hlasů (41%) projekt – Degradabilní jícnový stent s degradabilním potahem, který významně zachraňuje život a zvyšuje kvalitu života pacientům s onemocněním jícnu. Jedná se o trubičku, která rozšíří zúžený jícen například při nádoru, autonehodě nebo v jiné krizové situaci. Avšak podle mého názoru každá z inovací, která se dostala do finále je jedním slovem „super“.

Když jsem se zamýšlel nad přínosem festivalu pro lidi a společnost uvědomil jsem si, že festival nabídl všem zájemcům možnost nahlédnout do „kuchyně, jak se od nápadu dá relativně rychle přejít s reálným produktem do praxe. Prostě a jednoduše festival zodpověděl, respektive nabídl odpovědi na otázky: Jak dostat myšlenku rychle do života a jak odstraňovat potenciální bariéry v inovačním hnutí tak, aby inovační proces nás bavil, byl podnikatelsky zajímavý a hlavně lidem zvyšoval jejich kvalitu života.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010