Ocenění TOP In-store realizace měsíce února 2018 získala kampaň Perwoll

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc únor 2018 se vítězem stala realizace Perwoll.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 8 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství přesvědčivě kampaň Perwoll, která využila za POS nosič ECS, a probíhala v období 21.2.-6.3.2018 v řetězcích Ahold. Zadavatelem realizace byla společnost Henkel ČR spol. s.r.o. a realizátorem společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,1 bodů z maxima 10 bodů a přesvědčivě vyhrála, neboť se umístila mezi únorovými hodnocenými realizacemi na prvním místě ve všech třech sledovaných kritériích. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,0 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala kampaň stejné ohodnocení 7,0. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 7,5 bodů.

 

Únorové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

 

Hodnocení vítězné realizace

Zpracování i grafika koresponduje s produktem,“ říká Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories. „Zdařilý vizuál zřetelně ohraničuje promovaný produkt. Na první pohled jasné reklamní sdělení.

Působivý vizuál, jen jsem měl trochu obavu, že se bude jednat o deodorant, určitě by se tak dal zvolit obrázek lépe,“ uvádí Václav Koukolíček, ze společnosti TESCO Stores ČR.

Vizuálně rozhodně upoutá,“ hodnotí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Kreativní sdělení je bohužel čistě na úrovni komunikace základního benefitu produktu. Snad nikdo z konkurence nebude v tu chvíli také promovat a Perwollu bude tato exekuce stačit.

 

Hodnocení všech únorových realizací

Celkově jsem neshledala žádný originální nápad, ani graficky mě nic moc neupoutalo,“ říká Blanka Bukovská. „Jistě standardně zvolené reklamní nosiče řádně plní svoji funkci, ale postrádala jsem více grafické kreativity.“

„Celkově považuji realizace za průměrné, nejvíce mě oslovila Mattoni,“ hodnotí lednové soutěžní realizace Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti.

Václav Koukolíček zmiňuje, že jej žádná z realizací vyloženě nezklamala, ale prostor pro zlepšení je vždy a s jarem se toho určitě dočkáme.

Z realizací tohoto měsíce bych rád vyzdvihl komunikaci značky Rajec, která má prakticky vše, co by správná reklama v místě prodeje měla mít,“ říká Alexandr Stojčev. „Ostatní realizace určitě nejsou špatné, ale chybí mi u nich to, kvůli čemu bych je měl mít rád nebo které by budovaly dlouhodobou věrnost ke značce a nesloužily jen jako pobídka k okamžitému nákupu. Instore kampaně stojí spoustu peněz a je škoda nevyužít jejich potenciál na maximum.“

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Realizace v ČR.

 

 O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, OMG Research, HL Display, G.N.P. spol. s r.o. a společnost Shopper Marketing Prague.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

editor portálu

Email: oupic@smprague.cz

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři