Nesprávný výběr pracovních pomůcek zvyšuje úrazovost zaměstnanců

1816 zobrazení

Firmy v Česku vytáhly do boje proti pracovním úrazům a nemocem z povolání, kterých se ročně stane přes 47 tisíc, a představují značné ekonomické ztráty. Diskrétní bezpečnostní audity pomáhají odhalovat vady v nastavení systému bezpečnosti práce, který pak nedostatečně chrání zaměstnance. Audity současně firmám ukazují, proč jim vznikají milionové vícenáklady ročně během pořizování povinného ochranného vybavení pro zaměstnance. Vyplývá to z analýz společnosti Ardon Safety, která se zabývá bezpečností práce v průmyslu.

Pracovní prostředky, které nechrání zaměstnance v plném rozsahu

„Zjistili jsme, že většina podniků investuje neefektivně do osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro zaměstnance, například rukavic nebo obuvi. Firmy často nakupují certifikované výrobky, které sice odpovídají bezpečnostním normám na papíře, ale horší je to z hlediska reálné ochrany zaměstnanců nebo životnosti OOPP,“ konstatuje Lubomír Winkler z Ardon Safety, bezpečnostní poradce pro průmyslové firmy, a přidává jeden příklad z praxe: „Pracovníci jednoho podniku používali dvojitou vrstvu rukavic na každou dlaň v domnění, že tím zabrání pořezání při práci s ostrými plechy. Výsledkem byly nejen četné pracovní úrazy, ale také enormně vysoká spotřeba rukavic a sní spojené náklady na odpady, čas strávený výdejem a obměnou nošených rukavic.“

Podle Winklera uvedený případ dobře ilustruje slabou informovanost firem, potažmo nákupčích, o technologickém vývoji na trhu s OOPP, který posunul ochranu zaměstnanců na jinou úroveň, než jaká byla běžná jen několik let zpátky.

30120093 – work accident

Nevhodné OOPP. Vyšší náklady na odpadové hospodářství

Vedle toho, že nevhodně zvolené či zastaralé OOPP neposkytují účinnou ochranu proti rizikům, zvyšují i náklady na odpadové hospodářství a logistiku firem. Expertka na bezpečnost práce a lektorka z poradenské společnosti Bureau Veritas to vysvětluje na jednoduchém příkladu z praxe.

Nákupčí pořídili zaměstnancům pracovní rukavice, které chrání jejich ruce před škodlivými látkami 6 hodin. Jenže pracovní směna trvá 8 hodin, takže jsou nuceni v jednom dni použít dva páry rukavic. To znamená dvojnásobné náklady na OOPP, delší čas na fasování nových rukavic a více odpadu kvůli vyřazeným rukavicím, který se musí někam odvézt. Je opravdu důležité, aby firmy přemýšlely nad tím, jaké pracovní pomůcky zaměstnancům nakupují a zda odpovídají vykonávané práci a rizikům. Nejenže tím omezí riziko pracovních úrazů a sníží počet lidí na neschopenkách, ale také zefektivní své hospodaření.

Bezpečnostní audity najdou firmám prostor pro úspory

Interní bezpečnostní audity jsou pro firmy nezávazné a nejsou vázané na žádný odběr zboží nebo služeb. Jejich cílem je v prvé řadě odhalit nedostatky v systému bezpečnosti práce, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo nákladům za jejich ochranu.

Výsledkem je návrh opatření, která firmy mohou zavést do praxe, nebo nemusí. Každopádně se minimálně dozvědí, kde je potenciál pro úspory a snížení pracovní úrazovosti. Lépe nastavený systém bezpečnosti práce se pak samozřejmě odrazí také u dodavatelů ochranných pracovních prostředků. Namísto objednávek pro fabriku dělaných od stolu začnou s distribucí zboží, chrání lépe zaměstnance i rozpočty firem,“ uzavírá bezpečnostní poradce z Aardon Safety Lubomír Winkler.

 

Zdroj a foto: ARDON SAFETY