Míra prokliku dosahuje 7 %

Testování probíhalo na dvou digitálních panelech umístěných v OC Letňany v Praze. Míra prokliku (CTR) se u všech sledovaných kampaní pohybovala v rozmezí 5,5-9 % (v případě výzvy k interakci bylo CTR vyšší), tzn. že jeden dotyk na obrazovku, a tedy spuštění aplikace, připadal na odvysílání v průměru každého 14. spotu.

T-Mobile s nejvyšší mírou prokliku

Společnost T-Mobile komunikovala prostřednictvím těchto panelů tři motivy. V listopadu se jednalo o 10s upoutávací spoty, na něž po interakci navazovala 30s aplikace, a to s tematikou Volej Zadara – Skokani. V prosinci na 10s upoutávací spot navazovala 90s aplikace s Vánoční tematikou – Výroba dárků, která odkazovala na tematiku Volej Zadara – Skokani.
V listopadu bylo na obrazovkách odvysíláno celkem 71 621 upoutávacích spotů, přičemž tomuto počtu zobrazení se dostalo 6 412 dotyků na obrazovku (tj. i spuštění aplikace). Míra prokliku tak dosahovala téměř 9 %.
V prosinci bylo celkem odvysíláno 58 920 spotů, na něž navazovalo 5 194 dotyků. CTR tedy dosahovalo 8,8 %. V tomto měsíci společnost Face Up Media ještě do testování zařadila funkci face detection (sčítání kolemjdoucích s odhadem věku a pohlaví). Na základě tohoto měření vyplynulo, že aplikaci skutečně zhlédlo téměř 31 tisíc nakupujících zákazníků (z 45 % muži v průměrném věku 33 let a z 55 % ženy v průměrném věku 31 let).

Vysoká míra zhlédnutí spotů Kia

Výrobce aut Kia v období 15. listopadu až 15. prosince 2012 komunikoval na digitálních panelech nové modely vozů KIA SUV, a to pouze prostřednictvím 10s spotů. Během tohoto období došlo k jejich zobrazení 49 464krát. Přestože spot nebyl dotykový, uvedenému zobrazení se dostalo 2737 dotyků na obrazovku. Míra prokliku tedy činila 5,53 %.
Vzhledem k tomu, že aplikaci skutečně zhlédlo celkem 47 695 nakupujících zákazníků (z 40 % muži v průměrném věku 32,5 roku a z 60 % ženy v průměrném věku 29 let) byly spoty sledovány z 96 %.

Kraft komunikoval nové produkty

Společnost Kraft Foods zrealizovala v listopadu loňského roku kampaň na kávu Millicano, kterou na digitálních panelech prezentovala prostřednictvím neinteraktivních 10s spotů. Ten obsahoval statické pozadí a pruh s běžícím videem. V prosinci poté společnost podobným způsobem komunikovala nový kávovar Tassimo. Cílem obou kampaní bylo seznámit zákazníky s těmito novými produkty.
Kampaň na Millicano byla na digitálních panelech zobrazena 52 006krát, přičemž tomuto počtu zobrazení se dostalo 3 118 dotyků na obrazovku. Míra prokliku se tedy vyšplhala k 6 %. V prosinci bylo měření ještě doplněno o funkci face detection. Kampaň na Tassimo se na panelech promítla celkem 54 523krát, z toho v 60 % případů byl spot skutečně zákazníky zhlédnut (45 % mužů v průměrném věku 33 let a 55 % žen v průměrném věku 30 let). Celkový počet dotyků byl 3 553, CTR tedy bylo 6,5 %.

OMD seznamovalo s novou aplikací

Mediální agentura OMD prostřednictvím digitálních panelů zrealizovala v prosinci kampaň, jejímž cílem bylo upozornit veřejnost na novou aplikaci Můj Alfred, pomáhající s organizací nákupu. Komunikace se skládala z 10s videospotu a 30s aplikace – SMS modulu, který odesílal po zadání telefonního čísla informace o promované aplikaci.
Upoutávací spot včetně aplikace byl na digitálních panelech spuštěn 82 178krát. Tomuto počtu zobrazení se dostalo 7 094 dotyků na obrazovku, míra prokliku se tedy vyšplhala k 8,6 %. Celkově aplikaci zhlédlo 47 226 nakupujících zákazníků, z nichž bylo 46 % mužů v průměrném věku 33 let a 54 % žen v průměrném věku 30 let.

Do konce roku třicet panelů

Společnost Face Up Media v současné době nabízí 18 digitálních panelů v OC v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Mladé Boleslavi a v Teplicích. Do konce roku 2013 plánuje proniknout celkem do deseti OC, v nichž hodlá umístit třicet těchto nosičů.

 

O Interactive Digital

ID je digitální panel (s 47″ obrazovkou), který je určený pro komunikaci v indooru, resp. obchodních centrech. Slouží nejen ke komerčním účelům, ale i jako informační mapa OC. Panel nabízí jak zobrazení spotů, tak může přimět spotřebitele k interaktivitě. Smyčka je totiž tvořena 10s spoty, které mohou vyzývat kolemjdoucího k interakci (dle zpracování klienta). V případě, že se spotřebitel obrazovky dotkne, spustí se aplikace se zvukem, kterou může být hra, kalkulačka, kolo štěstí, jiný spot apod. Panel má rovněž v sobě zabudovanou kameru, která dokáže identifikovat kolemjdoucího, jenž se na panel podívá, a to podle pohlaví a přibližného věku a zobrazit příslušné reklamní sdělení klienta.

 

 

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme