Gerlach zvyšuje obrat na 200 milionů korun

Společnost Gerlach, největší poskytovatel celních služeb v Česku, zvýšila v roce 2017 obrat na 200 milionů korun, což je o 6 % více než předchozím roce.  Zhruba 60 procentní podíl na obratu tvoří celní služby tuzemským exportérům. Zbytek představují služby dovozcům a takzvaný intrastat, statistický systém sběru a zpracování dat plynoucích z obchodu mezi členskými státy Evropské unie.

 

Vývozci mají největší zájem o doklady snižující celní sazby

Exportéři jsou naši hlavní obchodní partneři, zejména důležití hráči z oblasti automobilového průmyslu a informačních technologií. Pomáháme jim s vývozem zboží do celého světa, kdy nejvýznamnější exportní destinace tvoří Německo, Velká Británie, Francie a Polsko. Největší zájem mají exportéři o vystavení celních prohlášení společně s dokladem o tzv. preferenčním původu zboží EUR.1. To zajišťuje jejich odběratelům snížené a většinou i nulové celní sazby v zemích, s nimiž má EU uzavřené příslušné dohody,“ přibližuje generální ředitel společnosti Gerlach Luděk Procházka. „Exportéři mají zájem také o certifikáty dokládající původ zboží, doklady o statusu A.TR, které slouží k bezcelnímu obchodu s Tureckem či pro verifikaci dokladů na ambasádách a následně pro vývoz do arabských zemí,“ dodává.

Gerlach v Česku vyřizuje 24 % všech exportních prohlášení

Společnost Gerlach meziročně roste o 6 % a v současné době v Česku vyřizuje 24 % všech exportních prohlášení. „Vedle velkých hráčů se věnujeme i středním a menším firmám, pro které by jinak byla složitá celní administrativa hlavní překážkou jejich vývozu. Veškeré firemní procesy jsou digitalizované. Díky tomu mohou naši klienti využívat online přístup ke všem podstatným informacím o průběhu celního odbavení svých zásilek, včetně náhledu do obchodních a celních dokladů. Zároveň mají zajištěnou zákonnou archivaci po dobu deseti let. Do vývoje software a IT techniky investujeme ročně 1 milion korun,“ říká ředitel společnosti Gerlach Luděk Procházka.

Gerlach připravuje tuzemské vývozce na záludný Brexit

Čím dál větší otazník pro exportéry znamená Brexit, který je stanoven na 29. března 2019.

Naši analytici a konzultanti postupně firmy připravují na různé scénáře vývoje, ať už to bude měkká nebo tvrdá varianta odchodu Velké Británie z Evropské unie. Konec volného pohybu zboží ale ještě nemusí znamenat zavedení cla. Může jít o model, který funguje například mezi unijními zeměmi a Švýcarskem, které si navzájem uznávají nulové clo na zboží. Ale i v takovém případě by muselo každé exportované i importované zboží projít celním odbavením,“ uzavírá za společnost Gerlach Luděk Procházka, odborník na mezinárodní celní problematiku.

 

Zdroj a foto: Gerlach

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010