ČMS slaví 30 let své činnosti

18. 5. 1990 došlo k významné události. Na svět přišla Česká marketingová společnost. V těchto dnech je v nejlepších letech, je jí 30 let. Málo, nebo mnoho? Jak pro koho, jak pro co.

Česká marketingová společnost (ČMS), z.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství. Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností i jejich etického rozměru. V uplynulých letech sehrála významnou roli na poli marketingu a vypracovala se na přední místo mezi institucemi, které se touto problematikou zabývají. O její vznik a úspěšné fungování se zasloužila velkou měrou její současná čestná prezidentka a viceprezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., která je známá nejen jako úspěšná mediální osobnost na poli marketingu, ale která také patří mezi přední odborníky v oboru, především se specializací v oblasti psychologie reklamy. Se jménem ČMS jsou spojena jména vynikajících marketingových odborníků jako např. prof. ing. Gustav Tomek, DrSc., ing. Jaruše Vydrová, ing. Dagmar Kliková, prof. ing. Eduard Stehlík, CSc., ing. Jiří Mikeš, RNDr. Jan Herzmann, CSc., ing. Milan Postler, Ph.D., prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. a řada dalších. Současné vedení získalo posilu v osobě ing. Tomáše Davida, který se stal v prosinci 2019 prezidentem ČMS.

Jednou z nejdůležitějších aktivit je vydávání časopisu Marketing a komunikace, čtvrtletního odborného periodika, které už přes dvě desítky let informuje odbornou veřejnost i řadu dalších čtenářů o nejdůležitějších událostech a počinech v oblasti marketingu.

V rámci ČMS dlouhá léta pracují regionální i profesní kluby, které jsou zárukou rozvíjení marketingu v různých oblastech ČR a pořádání odborných konferencí, seminářů a pracovních setkání.

Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje každoročně soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně. Letos Je jí už 15 let. V posledních letech se stalo součástí hlavní soutěže i klání zaměřené na vysokoškolské studenty marketingových oborů pod názvem Mladý delfín.

Česká marketingová společnost není jedinou cestou k porozumění a následně k úspěchu v oblasti marketingu. Je ale cestou, která je dostupná všem jejím členům i partnerům, protože každému bez jakýchkoliv zbytečných podmínek nabízí široký otevřený zdroj vzdělání, informací i příkladů. Je připravena pomoci každému, kdo to se svým podnikáním myslí opravdu vážně. Rozsáhlá knihovna včetně časopisů, konference, semináře, poradenství, kontakty se školami, kontakty s firmami, vzájemné propojení subjektů, diskusní fóra, certifikáty marketingových odborníků a řada dalších speciálních akcí, to pro marketingovou veřejnost zajišťuje už tři desetiletí ČMS.

Klasik říká, že „když se jedny dveře zavřou, jiné se otevírají. My ale dlouho hledíme s lítostí na ty zavřené, že si nevšimneme těch, které se pro nás právě otevřely“. Česká marketinková společnost si nejen všímá těch otevřených, ale zkouší otvírat i ty zavřené.

Zdroj a foto: Česká marketingová společnost

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010