Bez kódů se dnes obchod neobejde

V letošním roce si připomínáme 30. výročí počátků automatické identifikace na území někdejšího Československa, které přijalo evropské standardy pro automatickou identifikaci zboží pomocí čárových kódů jako první země socialistického bloku. Nejstarší čárové kódy se objevily na dodávkách čokolády, piva či LP desek pro západní trhy. Univerzální a mezinárodně kompatibilní systém automatické identifikace pomocí čárových kódů má svoje počátky v severní Americe. Ve středu 26. června 1974 v 8:01 naskenovala pokladní Sharon Buchananová první čárový kód v historii. Prvním výrobkem, který byl na kase namarkován, byl balíček žvýkaček Wrigleys. Systém UPC (Universal Product Code), využívaný v USA a Kanadě brzy našel svůj protějšek v Evropě. EAN (European Article Number) vznikl v roce 1977; pod jménem EAN je systém dodnes u nás v povědomí, ačkoli po více než čtvrtstoletí došlo ke sloučení obou standardizačních organizací, americké UCC (Uniform Code Council) a evropské EAN (European Article Numbering), do globální neziskové organizace GS1 sdružující více než 110 států.

První čárové kódy díky exportu

První čárové kódy do ČSSR přivezl ředitel oddělení exportu národního podniku Čokoládovny Ing. Jaroslav Camplík z Velké Británie počátkem 80. let. Tehdejší obchodní partner Čokoládoven, Tesco, svého dodavatele postavil před hotovou věc: „Zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ Československo se jako 19. země stalo členem EAN již v roce 1983. Díky tomu mohlo do západních zemí snáze exportovat. ČSSR však mělo ve světě čárových kódů i několik dalších významných prvenství. V roce 1985 realizovalo pilotní projekt obchodního domu s aplikací čárových kódů, který se měl stát vzorem pro ostatní státy RVHP – v pražském Domě elegance se tak s čárovými kódy poprvé setkali běžní zákazníci.
Československo bylo rovněž odpovědné za přípravu závazných norem upravujících oblast čárových kódů, a to opět pro celou RVHP. Rovněž jsme byli prvním socialistickým státem, který disponoval zařízením na přípravu tiskových předloh pro čárové kódy a byl tak plně soběstačný při jejich výrobě.

Sloučení EAN International a UCC

Otevření a postupná integrace české ekonomiky do evropského prostoru znamenaly mimo jiné i příchod velkých obchodních řetězců. S nimi přišly do českého maloobchodu informační technologie, pokladní skenery, automatický sběr dat i elektronická komunikace. Potřeba standardní identifikace významně stoupala a sdružení EAN Česká republika registrovalo každoročně tisíce nových uživatelů. V roce 2002 počet zaregistrovaných společností dosáhl 7000 a dodnes se pohybuje mírně nad touto hranicí. V posledním desetiletí je rozvoj Systému GS1 na českém trhu méně extenzivní, ale o to více orientovaný na kvalitu a efektivitu implementací, na sofistikovaná řešení využívající různé identifikační struktury a datové nosiče. V roce 2005 došlo k přejmenování globální organizace. Zavedení nového názvu GS1 formálně završilo proces spojení evropské centrály EAN International a americké UCC. Americká strana se zavázala k akceptaci „evropských“ 13místných kódů a postupnému přechodu na názvosloví a identifi kační struktury Systému EAN.

GS1: největší privátní standardizační organizace na světě

Nově vzniklá globální organizace GS1 (Global System One) se stala největší privátní standardizační organizací na světě. Národní členské organizace dnes působí ve 111 zemích, 150 zemí světa tento systém využívá. Počet uživatelů dávno přesáhl milionovou hranici. Systém GS1 dnes představuje integrovaný systém standardů pro identifi kaci a komunikaci v rámci celé řady průmyslových sektorů, obchodu, logistiky, zdravotnictví i státní správy. GS1 Czech Republic, jako jedna z národních organizací, slaví právě letos 30 let existence na českém trhu. Hlavní činností GS1 je tvorba a implementace globálních standardů a řešení, jejichž cílem je zvyšování efektivity a přehlednosti logistických řetězců po celém světě a napříč průmyslovými sektory. Systém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším souborem standardů v oblasti výroby, obchodu a logistiky. Nabízí širokou škálu standardů, služeb a řešení. Je integrovaným souborem norem pro jednoznačnou identifikaci a komunikaci informací o produktech, hmotném majetku, službách i společnostech v globálním logistickém řetězci. Z tohoto pohledu je jedinečným a proto nejvíce používaným standardem svého druhu na světě. Představuje základ pro aplikace a technologie, které hrají rozhodující roli v budování efektivně fungujících vazeb a procesů na globálním trhu.