Anketa k nastalé situaci v ČR – Blanka Bukovská, Brands&Stories

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

V prvním dílu této ankety jsme oslovili vydavatelku odborného časopisu Brands&Stories a také porotkyni naší soutěže POP STAR 2020, paní Blanku Bukovskou.


1. Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcí na Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

My jsme stihli před nařízením vlády ještě vydání Brands&Stories vydat. Teď jen vyčkáváme s jeho distribucí a snažíme se odhadnout, zda příjemci v této době budou mít čas a náladu na pročtení nebo naopak nyní budou mít dost času si ho přečíst. Obávám se ale, že to bylo poslední ekonomicky bezproblémové vydání.

2. Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Už poslední krize ukázala, že utažení kohoutků na inzerci bylo velmi krátkozraké. Ti, co posilovali povědomí o svojí značce i v nepříznivé době, měli po  krizi konkurenční náskok a zastínili značky v útlumu. V době pandemie je myšlení lidí podobné – co nejrychleji zastavit všechny marketingové výdaje. Nejvíce by nám pomohlo, kdyby značky nezatracovaly inzerce už jen z principu a nechaly nás přežít.

Také by nám, malým firmám podnikajícím v reklamě pomohlo, kdyby se náhrady škod z krizových opatření státu daly uplatnit jako ušlý zisk. Zatím se zřejmě tyto nároky vztahují pouze na ty subjekty, kterým byly krizovým zákonem zavřeny provozovny a škody jsou lehce doložitelné.

3. Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Vloni na podzim jsme slavili deset let na trhu a byli jsme spokojení, jak se časopisu daří.  To ovšem díky antivirovým restrikcím skončilo. Očekávám nyní jen zamítavé odpovědi na nabídky prezentací značek na našich stranách a odhaduji tak minimálně do podzimu. Hledáme nyní cesty, možnosti a způsoby jak toto období překlenout, abychom vydávání našeho časopisu nemuseli přerušit.

4. Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Vidím ji v lidském chování. Pokud si podnikatelé budou mezi sebou rušit smlouvy a závazky, budou pokládat jeden druhého a to je cesta do pekel. Kdyby se ale snažili podpořit se navzájem alespoň v omezené míře, ustálo by jich svoje živnosti, myslím, více. Už jsem se za tu krátkou dobu setkala s obojím přístupem. Silná značka mi stornovala okamžitě inzerci, která měla být realizována za půl roku, což považuji za dost nesmyslný počin, zato třeba portál Mistoprodeje.cz mi nabídl pomocnou ruku. Takového přístupu si velice vážím a moc bych si přála, abych se s ním v následujících měsících ještě setkala i jinde.

Zdroj a koláž: redakce, foto: Brands&Stories a pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010