ČEŠI A REKLAMA 2019 – výzkum postoje české veřejnosti k reklamě

In-store reklama i letos obsadila první příčku v celkovém pozitivním vnímání u zákazníků. Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že lidé jsou stále nejméně přesyceni reklamou v místě prodeje, což potvrzují … Read More

Výsledky výzkumu ČEŠI A REKLAMA 2018

Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), Magistrát Hlavního města Prahy, Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) . Šetření realizovala … Read More

Postoje k reklamě zůstávají podle výsledků výzkumu Češi a reklama 2017 stále ambivalentní

Zadavateli tohoto pravidelného výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS),  Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) a AČRA-MK. Šetření realizovala výzkumná … Read More