Reklamní investice – říjen 2018

2010 zobrazení

V říjnu 2018 došlo k celkovému meziměsíčnímu nárůstu ceníkové hodnoty reklamy, a to o 12 %. Hodnoty vychází z aktuálních údajů společnosti Nielsen Admosphere.

 V říjnu došlo k celkovému nárůstu ceníkové hodnoty reklamního prostoru o 12 %. Nárůst se v tomto měsíci objevil u většiny mediatypů: indoor (53 %), kinoreklama (50 %), televize (18 %), rádio (10 %), tisk (1 %) a outdoor (1 %). Pokles se objevil u těchto mediatypů: reklama v místě prodeje (-82 %) a OOHTV* (-1 %).

Pořadí žebříčku mediatypů se oproti minulému měsíci mírně změnilo. První místo s největším využitým reklamním prostorem obsadila televize (s hodnotou 5,9 miliard korun), na druhém se umístil tisk (1,9 miliard korun). Rádio (808 milionů korun) obsadilo třetí pozici. Na čtvrté je pak outdoor (505 milionů korun), na páté kinoreklama (22 milionů korun) a na šesté pozici skončil mediatyp OOHTV* (13 milionů korun). Předposlední pozice patří mediatypu indoor (8,4 milionů korun) a poslední pozice pak reklamě v místě prodeje (1,2 milionů korun).

V říjnu využili zadavatelé reklamní prostor v místě prodeje v celkové ceníkové hodnotě 1,2 milionů korun.

Zdroj: Nielsen Admosphere, a.s. (monitoring Internetu zdroj SPIR – Nielsen Admosphere, a.s.; ceny TV dle sledovanosti zdroj ATO – Nielsen Admosphere, a.s.)
bez vlastní inzerce
Nielsen Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia.

Realizované kampaně deklarují společnosti
Instore:
POS Media Czech Republic
Outdoor: BigMedia, euroAWK, HANDY MEDIA, MEDIA INVESTMENTS, JCDecaux, Mobilboard, outdoor akzent, POS Media Czech Republic, Super Poster, Media Channel, RAILREKLAM, Superboard
Cinema: Cinema City Czech, CineXpress
OOHTV: MEDIAPHARMA, Media Channel, BUS TV
Indoor: POS Media Czech Republic, DYNAMIX MEDIA

** Do monitoringu dat byl zařazen nový poskytovatel OOH dat – Superboard (outdoor). Data jsou k dispozici od července 2018.
Společnost Media Channel (Outdoor, OOH TV) nedodala z provozních důvodů do termínu uzávěrky svá říjnová data.