Velikonoce se blíží a vejce jsou nejdražší za posledních pět let

Před letošními Velikonocemi jsou průměrné ceny vajec nejvyšší od roku 2012. Jedno vejce nás nyní přijde v průměru na 2,84. Průměrný Čech tak vydělává na plato vajec 29 minut, o 6 minut více než v loňském roce. Vaječný index ukázal, že tato doba je ale 3,8krát kratší, než v roce 1989.  Vyplývá to z analýzy, kterou vytvořila společnost Česká distribuční na základě nabídky vajec v letácích obchodních řetězců před Velikonocemi. Němci vydělají na plato vajec o více než polovinu rychleji a Slováci o třetinu pomaleji.

Vaječný index, který zohledňuje průměrnou měsíční hrubou mzdu* a průměrnou cenu vajec, ukázal, že na jedno klasické plato vajec letos vyděláváme 29 minut. V loňském roce přitom bylo potřeba pouze 23 minut práce. Doba, po kterou se vydělávalo na jedno plato v roce 2013, byla o bez mála minutu delší než letos, ačkoliv průměrná cena vajec z nabídky letáků byla čtvrt koruny nižší.

Nejvyšší ceny vajec za poslední dobu byly v roce 2012, kdy vešla v platnost směrnice Rady č. 74/1999 EK. Tato směrnice měla zajistit zlepšení chovných podmínek drůbeže, jako např. úpravu velikosti klecí. Tehdejší ceny vajec tak dosahovaly až 6 Kč za kus. Od té doby cena vajec postupně klesala. Hned následující Velikonoce stálo jedno vejce v průměru 2,60 Kč a na plato jsme vydělávali téměř 30 minut, v roce 2014 to bylo 2,53 Kč a 28 minut 20 vteřin, v dalším roce 2,42 Kč a 26 minut 20 vteřin. Vloni byla průměrná cena inzerovaná v letácích 2,22 Kč za vejce a na 30 kusů jsme vydělávali přibližně 23 minut a 10 vteřin. Tento rok však cena vajec nabízených v letácích dosahuje v průměru 2,84 Kč za kus.

„Vyšší cena vajec, asi o padesát haléřů na kus, je způsobena menším množstvím vajec na evropském trhu. Tuto situaci zapříčinily také nedávné velké problémy se salmonelou největšího polského producenta,“ popsala příčinu růstu cen vajec Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie.

Pokud se podíváme do zahraničí, tak v Německu vydělávají letos na plato vajec 12 minut, zatímco na Slovensku je to téměř 40 minut. Srovnáme-li hodnotu vaječného indexu s údaji z roku 1989, zjistíme, že dnes na 30 vajec vyděláme 3,8x rychleji. V revolučním roce totiž vejce stálo 1,20 Kčs a na plato bylo potřeba pracovat 109 minut. Přepočítáno na současný měsíční příjem by tak cena jednoho vejce dnes dosahovala 10,69 Kč.

* Zdroj dat ČSÚ. Průměrná mzda pro rok 2017 byla vypočítána na základě vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu dle nařízení vlády č. 325/2016 Sb.

 

Zdroj a graf: Česká distribuční

Foto: pixabay.com