Vánoce, jak je máme rádi už třicet let

1427 zobrazení

Maloobchodní řetězec Tesco realizoval ke třicátému výročí svobodných Vánoc průzkum mezi spotřebiteli. Bez ohledu na společenské změny, které přinesla Sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní. Nové vánoční zvyky přijalo za své jen necelých 10 % respondentů, ale lití olova už je spíše raritou.

Vánoce slaví téměř polovina Čechů (49,5 %) stejně intenzivně jako před Sametovou revolucí. „Vánoční svátky byly a jsou nejdůležitějšími svátky i z toho důvodu, že historickým vývojem v podstatě nebyly extrémně narušené, naopak oslava Vánoc mohla v době komunismu představovat i jistý vzdor – stačilo koledy o narození Ježíše zpívat v paneláku, ve kterém bylo vše slyšet. Vánoce tak přešly do určité ‚občanské‘ roviny,“ nastiňuje historický vývoj vánočních svátků v České republice PhDr. Jana Poláková, kurátorka Etnografického ústavu při Moravském zemském muzeu. K nižšímu prožívání tradičních svátků se přiznává 34,9 % spotřebitelů. Méně slaví především muži, lidé se základním vzděláním, naopak kladný vztah k oslavě Vánoc mají zejména mladší spotřebitelé do 44 let věku s vysokoškolským vzděláním. Za změnami v prožívání vánočních svátků stojí v případě 2/3 populace (56,9 %) změny v rodině. Nejčastěji se jedná o přirozenou generační obměnu, tedy dospívání dětí a jejich odchod od rodičů. Druhá nejčastější příčina změny tkví v rozdílných finančních možnostech (23,1 %), které se týkají nejčastěji spotřebitelů střední generace bez rozdílu pohlaví.

Širší nabídka v možnostech trávení vánočního času stojí za změnami ve vnímání Vánoc u mužů – celých 20 % se nechá zlákat k netradičním oslavám. Ženy obměňují tradice s rozrůstající se nabídkou zboží včetně potravin (17,2 % respondentů). Téměř každý desátý z nás si pak v uplynulých třiceti letech vytvořil nové tradice a zvyky. Zejména muži jsou ochotni přejímat vánoční zvyklosti svých partnerek. „Ať už se rozhodnete vánoční svátky slavit jakkoliv, v obchodech Tesco připravujeme každoročně sortiment, který umožní strávit Vánoce tak, jak je mají rádi, všem našim zákazníkům,“ uvádí k průzkumu Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco ČR.

Bez ohledu na společenské změny, které přinesla Sametová revoluce, Vánoce zůstávají pro Čechy svátky typicky rodinné i televizní – právě rodinné návštěvy, sledování pohádek a vlastnoručně pečené cukroví se udržely mezi nejoblíbenějšími zvyky a tradicemi, které uznává většina Čechů. Za útěky k rodině stojí současná vysoká míra komercializace, která nevyhovuje stále většímu počtu lidí: „Místo komerce a masovosti utíkají lidé k rodině (na kterou jindy nemají moc času) a tradicím (které připomínají staré dobré časy, i když třeba žádné nebyly),“ komentuje současný charakter Vánoc Jana Poláková.

Vánoční atmosféru si ale Češi, kterým nechybí smysl pro krásu, užívají. Od Sametové revoluce se právě sváteční dekorace a zdobení bytů těší stále rostoucí popularitě. Tradiční živý stromeček byl v průběhu let postupně vytlačován nejen tím umělým (ve 25 % domácností), ale mnohdy i jen ostatními dekoracemi, kdy Češi namísto stromečku preferují jen menší větvičky jehličnanů ve váze.

Výjevy vlastní idylickým Vánocům z obrazů Josefa Lady bychom v českých domácnostech dnes už hledali marně – klesá počet domácností, které se rozhodnou navštívit tradiční půlnoční mši (zvyk už jen pro necelých 20 % respondentů), o polovinu méně Čechů vyšle na vodu svíčku na lodičce ze skořápky a jen 7 % dotazovaných se pustí do vánočního věštění s olovem.

O průzkumu

Názory zákazníků (Shopper Thoughts) je společný projekt společností Tesco a dunnhumby. Jedná se o on-line (internetový) panel, který funguje také ve Velké Británii (100 000 panelistů) a v Irsku (9 000 panelistů). V České republice má panel více než 12 000 členů. Názory zákazníků nabízí svým registrovaným členům možnost účastnit se průzkumů veřejného mínění a podělit se o své názory a zkušenosti s významnými společnostmi, jejichž služby a produkty každý den využívají. Průzkum k třicátému výročí svobodných Vánoc proběhl v listopadu 2019 a zúčastnilo se ho 1 052 respondentů starších 35 let z České republiky.

Zdroj: Tesco Stores ČR, foto: pixabay.com