Už 12% českých zákazníků nakupuje přes mobil

Z nového online průzkumu společnosti Seznam.cz vyplývá, že nákupy uskutečněné prostřednictvím mobilních telefonů už u nás nejsou tak neobvyklé, neboť celých 12 procent dotázaných běžně uskuteční celý svůj nákup přes mobil. Z dat vyplynulo, že toto počínání je bližší mužům než ženám.

Narůstající význam chytrých telefonů potvrzují také trendy mobilní reklamy u služeb společnosti Seznam.cz. Například reklamní systém Sklik si od ledna do května letošního roku připsal 13% nárůst prokliků na reklamu z mobilního vyhledávání. Stejná tendence je patrná i u internetové televize Stream.cz, jež v červnu zaznamenala víc kliknutí na video reklamu před pořady z mobilů než z klasických počítačů.

Průzkum uskutečněný v květnu 2016 přes nástroj Seznam.cz Výzkumník se dotazoval na zvyklosti a používání mobilního internetu.

Vyplynulo z něj, že 12 % z těch, kteří internet v mobilu využívají, běžně přes mobil uskuteční i celý svůj nákup. To znamená, že dvanáct lidí ze sta si zboží v mobilu vybere, případně porovná s dalšími produkty a na závěr i potvrdí tlačítkem zaplatit.

Velkou roli v nákupním procesu hraje mobil i u těch, kteří si zatím na dokončení nákupu v něm netroufají. Běžně totiž k výběru zboží a zjištění dalších informací používá mobil 41 % respondentů našeho průzkumu, 24 % pak výjimečně. Nákup včetně provedení platby dokončují tito lidé přes počítač, nebo pak osobně na prodejně,“ interpretuje výsledky průzkumu Marko Zekič, manažer mobilní reklamy společnosti Seznam.cz.

tab 1

Nákupy přes mobil jsou mužům bližší

Mezi ženami a muži je více jak 10% rozdíl v tom, jak používají internet v mobilu k nakupování.

Třicet osm procent mužů totiž potvrdilo, že mobil běžně využívá ke čtení recenzí, výběru zboží nebo k samotnému nákupu. Oproti tomu jen pro 29 % žen je mobil běžnou součástí nakupování, Třicet šest procent z nich dokonce mobil k této činnosti nevyužívá vůbec.

Zajímavé jsou výsledky z pohledu věku respondentů. Neukazují totiž téměř žádný rozdíl. Jak pro 37 % mladých (ve věku 10 – 24 let), tak pro 37 % ekonomicky aktivních (ve věku 25 – 44 let) je mobil běžným prostředkem při nakupování,“ komentuje Marko Zekič.

graf 2

Využívání internetu a nakupování v mobilu v praxi

Mobil hraje v nákupním procesu, kam patří také inspirace reklamou, čím dál větší roli. Výsledky průzkumu potvrzují i trendy v rámci jednotlivých služeb společnosti Seznam.cz. Například reklamní systém Sklik jen od ledna do května letošního roku zaznamenal 13% nárůst proklikovosti reklamy v mobilním vyhledávání.

U služby Zboží.cz se zase v týdnu od 6. do 12. června lidé téměř tři sta tisíckrát proklikli do e-shopů ze svých mobilů, zatímco z počítače uskutečnili za stejnou dobu jen přibližně pětkrát více prokliků.

 

Stále rostoucí význam mobilního telefonu při využívání on-line služeb dokládají i data internetové televize Stream.cz.

Je dobré si uvědomit, že dnes už 14 % veškerých zhlédnutí videí je uskutečněno z mobilů, a to nepočítáme aplikaci, která tvoří dalších 10 %. Navíc se tato čísla stále zvyšují – právě počet zhlédnutí na mobilním webu se loni pohyboval kolem 11 %. V souvislosti s tím také sledujeme nárůst kliknutí na videoreklamu. Například v červnu 2016 jsme diváky Stream.cz zaujali až třikrát více reklamním videospotem pre-roll před videem na mobilním telefonu než na klasickém webu. Proto je třeba při plánování marketingové kampaně myslet také na to, že ji část cílové skupiny zahlédne na mobilu,“ doplňuje k trendům využívání mobilního internetu Petr Hoffmann, account manager nových médií v Seznam.cz.

Zajímavé je také porovnání odpovědí na otázku „Jaké reklamy nebo doporučení na zboží by vás v mobilu mohly zaujmout?“ s reálnými daty.

Z nabídky kategorií lidé během průzkumu nejčastěji volili slevy a akce, oblečení a elektroniku. Reálná data však jejich odpovědi potvrzují jen částečně. V období od 6. do 12. června se lidé na službě Zboží.cz nejčastěji proklikli v mobilech do e-shopů u produktů zařazených do kategorií mobilní telefony, bazény a dámské parfémy.

 

O výzkumu

Všechna uvedená data jsou založena na on-line průzkumu společnosti Seznam.cz, který probíhal od 16. do 20. května 2016 prostřednictvím nástroje Seznam.cz Výzkumník.

Z celkového počtu 1 049 respondentů 764 potvrdilo, že využívá ve svém mobilním telefonu internet, a právě této skupiny lidí se týkaly všechny výše zmíněné otázky k reklamám a nakupování v mobilu.

 

Zdroj: Seznam.cz

Foto: Seznam.cz, pixabay.com

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010