Tesco v Česku dosáhlo “působivého” snížení potravinového odpadu, uvádí zpráva pro OSN

Společnost TESCO zaznamenala pokrok směrem k dosažení cíle snížit do roku 2030 potravinový odpad na polovinu, ale ne podle potřebného tempa, uvádí výroční zpráva skupiny Champions 12.3 při OSN složená z celosvětových lídrů potravinářského průmyslu.

Výroční zpráva připravená pro zástupce vlád, soukromých podniků i nevládních organizací kromě jiného oceňuje velké úsilí a skvělé výsledky společnosti Tesco při snižování plýtvání potravinami ve střední Evropě. Dává ji ostatním za ukázkový příklad, že se měření a transparentnost vyplácí.

Podle zprávy musí více vlád a společností přijmout akční plán týkající se potravinového odpadu a cílových opatřeních a zavázat se ke zveřejňování údajů o potravinovém odpadu, má-li svět včas dosáhnout cíle OSN 12.3 pro udržitelný rozvoj.

Nedávný úspěch společnosti Tesco v boji proti plýtvání potravinami na jejich provozech ve střední Evropě dokazuje, že přístup „zacílit, měřit, jednat“ funguje. Tesco v ČR snížilo plýtvání potravinami o 55 % za pouhé dva roky od prvního zveřejnění údajů o plýtvání potravinami. To znamená dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 v rámci vlastního provozu o 11 let dříve. Zpráva popisuje toto snížení jako „působivé“.

Každý rok se celosvětově vyplýtvá třetina jídla. To je 1,3 miliardy tun potravin vyhozených každý rok. Jídlo, které stálo čas, energii a peníze. Potraviny, které by mohly a měly být lépe využity. V každém případě je toto množství odpadu nepřijatelné. Pokud uvažujete o morálním a environmentálním dopadu potravinového odpadu, je to ještě smutnější.

 „Důvod ke snížení plýtvání potravinami je nesporný. Třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí, zatímco každý devátý člověk na planetě trpí hladem. Pokud by bylo celkové množství vyplýtvaných potravin bráno jako samostatná země, byla by třetím největším producentem skleníkových plynů po Číně a USA. Nemůžeme čekat, musíme jednat hned teď,“ vyzývá Dave Lewis, generální ředitel Tesco Group a předseda Champions 12.3.

Společnost Tesco byla prvním maloobchodníkem ve střední Evropě, který zveřejnil údaje o potravinovém odpadu v roce 2017. Dnes na tento závazek navazuje pět hlavních dodavatelů produktů vlastní značky Tesco ve střední Evropě, kteří se zavázaly, že budou taktéž zveřejňovat údaje o svém potravinovém odpadu.

„Přestože potravinový odpad z provozu společnosti Tesco představuje pouze 0,95% tržeb, jsme odhodláni udělat vše pro to, abychom tento problém vyřešili. Z toho důvodu jsme již zdokonalili naše prognózování a objednávací procesy, zavedli jsme program na darování potravin, díky kterému jsme jen vloni darovali více než 2,5 milionu porcí jídel místním charitativním organizacím v ČR a začali jsme darovat i potraviny vhodné jako krmivo pro zvířata; a zastavili jsme promoční akce „1+1 zdarma“ na ovoce a zeleninu.

Spolupracujeme také s našimi dodavateli, abychom minimalizovali plýtvání potravinami v dodavatelském řetězci, a podporujeme naše pěstitele v návaznosti na nedokonalou – křivou zeleninu a ovoce, které nabízíme v rámci naší řady produktů Perfectly Imperfect. Chceme zajistit, že se nebude dobrým jídlem plýtvat. Od roku 2017 jsme prodali více než 3 miliony produktů Perfectly Imperfect,“dodává Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Plýtvání potravinami je příliš velkým problémem na to, aby se s ním sama vypořádala jedna společnost. Tesco proto vyzývá další potravinářské podniky, aby se zavázaly snížit do roku 2030 celosvětový potravinový odpad na polovinu a zveřejnit své údaje o potravinovém odpadu. To pomůže nastavit správné měření potravinového odpadu ve všech zemích. Celý Champions 12.3 report si může přečíst zde .

Zdroj a foto: Tesco Stores ČR

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010