Společnost Tesco se okamžitě zapojilo do pomoci jihomoravským obcím zasažených tornádem

Společnost Tesco se zapojila do materiální a potravinové pomoci nejpostiženějším oblastem na Jižní Moravě. Již v ranních hodinách byly vyslány dodávky s dekami, sušeným masem, balenými vodami a dalšími nezbytnostmi do Břeclavi, která je jednou z nejpostiženějších oblastí. Pomocné aktivity koordinuje přímo na místě operační tým Tesco včetně oblastní manažerky Lenky Severové. Zároveň jsme v úzkém spojení s tamním krizovým štábem  i s krizovým štábem Jihomoravského kraje, abychom byli schopni co nejlépe koordinovat naši další pomoc. Rovněž jsme ve spojení s Potravinovou bankou Jihomoravského kraje, abychom umožnili do nejvíce zasažených obcí co nejdříve poslat nezbytné potraviny.  V oblasti byla zasažena i řada našich kolegyň a kolegů, kterým poskytneme okamžitou pomoc, abychom jim toto těžké období pomohli zvládnout.