Společenská odpovědnost se firmám vyplácí

Firmy si v posledních letech stále více uvědomují svou zodpovědnost vůči svému okolí a přitom se nejedná jen o přechodný trend. Společenská odpovědnost totiž přináší firmám nejen „dobrý pocit“ a prestiž, ale i měřitelné ekonomické benefity. A také přispívá ke spokojenosti jejich zaměstnanců. Podle průzkumu společnosti Ipsos z roku 2019 je společenská odpovědnost zaměstnavatele důležitá pro 78 % lidí.

Principy společenské odpovědnosti (CSR) se do českého byznysového prostředí postupně dostaly ze Západní Evropy. Neznamená to ovšem, že jde v naší zemi o novinku. V období první republiky dbal na principy společenské odpovědnosti, zvláště co se týče tehdy nadstandardní péče o zaměstnance a region, například podnikatel Tomáš Baťa, ale našli by se i další. Po útlumu svobodného podnikání v době komunistického režimu se v posledních deseti letech zájem o společenskou odpovědnost firem stále zvětšuje.

Povrzuje to i dlouhodobý průzkum výzkumné a technologické společnosti Ipsos, který už deset let analyzuje oblast CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti v České republice. „Téma CSR bylo v roce 2010 pro představitele firem okrajovou záležitostí, dnes si ale manažeři stále více uvědomují, že jejich aktivity na poli CSR a udržitelného rozvoje mohou výrazně ovlivnit reputaci jejich firmy i atraktivitu firmy pro potenciální zaměstnance, a to není málo,“ říká Tomáš Macků, ředitel komunikace společnosti Ipsos.

Z loni nasbíraných dat vyplynulo, že pro 78 % oslovených lidí je důležité, zda se jejich zaměstnavatel chová společensky odpovědně. Význam přikládají míře podpory zaměstnanců, zapojení se do lokálních projektů, angažovanosti v ochraně životního prostředí či etice v podnikání.

Ve společenské odpovědnosti srovnávají české firmy krok s Evropou

Jak naplnit principy společenské odpovědnosti a propojit je s vlastním byznysem radí českým firmám už od roku 1992 platforma Business Leaders Forum. Ta se zaměřuje na podporu společností, jejichž vedení záleží na lidech a životním prostředí, a pomáhá jim prostřednictvím workshopů, konzultací, vzdělávacích akcí a dalších projektů. „Vývoj uplatňování společenské odpovědnosti a udržitelnosti v ČR vnímám pozitivně. V posledních letech se stále více firem snaží uchopit CSR strategicky a můžeme již u nás najít příklady best practices, které se blíží evropské úrovni. ,Stále více firem své dopady měří, hodnotí a komunikuje – vydává nefinanční report,“ vysvětluje ředitelka Business Leaders Forum Tereza Koucká.

Díky společensky odpovědnému chování firmy zvyšují svoji hodnotu. „Odpovědná firma dokáže snižovat své náklady prostřednictvím ekologických úspor – energie, vody, materiálu – a recyklace, inovovat, oslovit a udržet si dobré zaměstnance a využít z toho všeho plynoucí konkurenční výhody. Je také připravena na legislativní změny, které se budou v souvislosti s udržitelností zavádět. Navíc je atraktivnější pro zahraniční obchodní partnery a investory a celkově těží ze svého dobrého jména, čímž upevňuje svou pozici na trhu. S odpovědným a udržitelným jednáním firmy se již nepojí jen prestiž, ale stává se standardem. Proto je strategie CSR pro každou firmu v dnešní době tak důležitá,“ uzavírá Koucká.

Firmy by se měly soustředit na environmentální dopad

Měřitelným dopadem firem je rozhodně jejich vliv na životní prostředí, přičemž možností, jak ze své pozice konat v jeho prospěch, mají společnosti vícero: šetřit energii a vodu přímo při výrobě, minimalizovat tvorbu odpadu, ale i snižovat a analyzovat emise CO2 s ohledem na klimatickou změnu.

Snižování environmentálního dopadu je důležitým tématem i pro české firmy, které do svých aktivit implementovaly potřebné kroky. Společnost Contipro patří mezi respektované světové lídry ve výrobě a výzkumu kyseliny hyaluronové a péče o životní prostředí je pro ni přirozenou součástí podnikání. „Zakládáme si na bezpečnosti výroby a pravidelně všechno kontrolují externí auditoři. Všechny produkty naší výroby jsou plně biologicky odbouratelné a do ovzduší vypouštíme víceméně jen vodní páry,“ říká vedoucí marketingu společnosti Contipro Ondřej Jireš. Firma disponuje vlastní fotovoltaickou elektrárnou, která ve slunečných dnech pokryje 100 % její spotřeby. Dále využívá vlastní čističku odpadních vod a díky vlastním vrtům nesnižuje kapacitu veřejných zdrojů pitné vody.

Inspirací a vzorem byl pro Vladimíra Velebného, zakladatele společnosti Contipro, Tomáš Baťa, jedna z našich největších podnikatelských osobností, který v mnohém předběhl svou dobu a z jehož systému řízení čerpají společnosti dodnes. „Hodně nás ovlivnil jeho přístup k zaměstnancům, k regionům – aby všem bylo dobře, aby fungovala dostatečná infrastruktura,“ říká Zuzana Bubnová, výkonná ředitelka Contipra.

Společnost sídlí v malé obci Dolní Dobrouč a v blízkém okolí bydlí i většina zaměstnanců. Oni sami také chtějí přispívat ke zdravému životnímu prostředí a kvalitě života. Letos kupříkladu společně s vodáky rozjeli projekt Čištění Orlice. Pracují v něm nadšenci, jimž vadí, co všechno v místní řece plave. Contipro tyto aktivity podporuje a přispívá na ně i finančně.

Krok navíc v péči o zaměstnance

Po třiceti letech působení na českém trhu považuje společensky odpovědné chování za existenčně i morálně nezbytné jazyková škola Lingua Centrum. Je to zásadní pro dlouhodobé udržení zaměstnanců. „Naše škola i přes svou velikost a celorepublikovou působnost není korporát, takže funguje spíše jako rodinná firma. Maximálně tedy vycházíme zaměstnancům vstříc ohledně dovolených, práce z domova, volna, přesčasů, jsou-li nutné, a veškerou agendu kromě smluv řešíme online, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí, plýtvání papírem, ale i plýtvání časem a energií našich zaměstnanců, kterou mohou jinak věnovat svému vzdělání či rodině,“ popisuje ředitelka školy Simona Škurková. Podle ní je takové chování vlastní většině českých firem, jen o tom dosud nebyly zvyklé mluvit nahlas.

Vstřícnost k zaměstnancům vyznává také obchodní družstvo Tempo, které od července zavedlo netradiční firemní benefit. „V případě osobních problémů našich zaměstnanců jim poskytujeme první konzultaci u advokátní kanceláře zdarma. Mohou se sem řadit například rozvody či jiné nesnáze, u kterých je potřeba asistence advokáta. Zaměstnanci si mohou na první konzultaci nechat zpracovat klíčová doporučení, případně si advokáta později i najmout, pokud uznají za vhodné,“ říká předseda družstva Jan Sůra.

Zdroj a foto: LESENSKY.CZ

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010