ROSSMANN věnuje v rámci projektu KDE SRDCE POMÁHÁ další milion korun

Částku ve výši jednoho milionu korun věnuje síť drogerií ROSSMANN na podporu handicapovaných dětí i lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace. O pomoci rozhodli zákazníci prostřednictvím hlasování v rámci letošní první vlny charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ. Nejvíce hlasů získal příběh rodiny Hráčkových, kterým příspěvek pomůže při úhradě neurorehabilitací pro jejich nedonošená trojčata. ROSSMANN zároveň přispěje na nákup speciálního automobilu pro Verunku s dětskou mozkovou obrnou a podpoří nákup ochranných pomůcek pro lidi v nouzi. Další vlnu hlasování chystá v srpnu.

 Zákazníci sítě drogerií ROSSMANN mohli v období od 28. dubna do 25. května 2021 hlasovat prostřednictvím mobilní aplikace ROSSMANN CLUB a věnovat své nevyčerpané věrnostní body příběhu, který je v rámci projektu KDE SRDCE POMÁHÁ oslovil nejvíce. Tímto způsobem rozhodli zejména o výši finančního příspěvku, který z celkové částky jednoho milionu korun jednotlivé příběhy získají.

Charitativní projekt KDE SRDCE POMÁHÁ jsme spustili již v loňském roce a od té doby jsme věnovali 5 milionů korun tam, kde jsou nejvíce potřeba. Naši zákazníci v celém procesu hrají důležitou roli, protože jsou to právě oni, kdo proměňuje své věrnostní body v dobrý skutek. Tentokrát je nejvíce zaujal příběh trojčátek, která potřebují peníze na důležité neurorehabilitace. Vážíme si toho, že mají naši zákazníci srdce na pravém místě a chtějí pomáhat spolu s námi, takže budeme v projektu určitě dál pokračovat. Další vlnu hlasování spustíme již v srpnu,“ uvádí Olga Stanley, manažerka komunikace ROSSMANN.

Neurorehabilitace pro trojčátka

Největší podporu zákazníků si v první vlně projektu KDE SRDCE POMÁHÁ v letošním roce získaly Viktorka, Amálka a Žofinka Hráčkovy, které si svůj život musely doslova vybojovat. Narodily se v únoru 2017 s porodní váhou kolem půl kilogramu. Všechny tři mají dětskou mozkovou obrnu a zdravotní následky si bohužel ponesou po celý život. Potřebují proto peníze na pravidelné neurorehabilitace, které jsou finančně velmi nákladné a pojišťovny je nehradí. ROSSMANN proto v rámci projektu věnuje částku ve výši 511 177 Kč Nadačnímu fondu KlaPeto, který nejenže trojčátkům uhradí důležité neurorehabilitace, aby se jednou mohla postavit na vlastní nohy, ale zároveň zbylé peníze poskytne dalším handicapovaným dětem na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Speciální automobil pro Verunku

Zákazníky drogerie ROSSMANN zaujal také příběh Verunky, která se narodila předčasně v 26. týdnu těhotenství a vážila jen 845 g. Měla potíže s dýcháním a řadu dalších zdravotních problémů, se kterými se nedonošené děti potýkají. Následně jí byla bohužel diagnostikována také dětská mozková obrna. Její pohybové schopnosti jsou z tohoto důvodu velmi omezené a rodinu tak záhy začaly trápit potíže s dopravou. ROSSMANN proto věnuje částku 335 242 Kč Nadaci Naše dítě, která poskytne Verunce a její rodině příspěvek na nákup automobilu, který bude vyhovovat jejich každodenním potřebám.

Ochranné pomůcky pro potřebné

Ekonomická nouze dopadla v roce 2020 na řadu lidí, kteří do té doby pomoc potravinových bank ani státu nepotřebovali. Mnohým z nich chybějí peníze na základní ochranné pomůcky i na dezinfekci, která by pomohla chránit jejich rodiny i je samotné a v konečném důsledku by tak usnadnila boj proti pandemii koronaviru nám všem. Mezi těmito lidmi je také celá řada seniorů a rodičů samoživitelů. Zákazníci drogerie ROSSMANN rozhodli, že Česká federace potravinových bank získá 153 581 Kč na nákup ochranných pomůcek právě pro ty, kteří na jejich pořízení nemají dostatek finančních prostředků.

Projekt KDE SRDCE POMÁHÁ je součástí dlouhodobé strategie společnosti ROSSMANN, která propojuje charitativní činnost s jejími dalšími aktivitami. Společnost od roku 2020 věnovala již 5 milionů korun, ze kterých hradí výcvik asistenčních psů, přispívá na zdravotní péči pro nevyléčitelně nemocné děti nebo pomáhá financovat koupi kompenzačních pomůcek pro děti s postižením. Vzhledem k situaci související s pandemií koronaviru se kromě pomoci handicapovaným dětem od loňského roku soustředí i na pomoc seniorům a lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Zdroj a foto: ROSSMANN

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner