Přes šest desítek lisů v Albertu si řekne, že potřebuje vyvézt

V rámci zavádění inovativních technologií a redukce uhlíkové stopy instaluje Albert na více než šedesátku lisů, které využívá ve svých hypermarketech na vytříděný papírový materiál a komunální odpad, čidla. Ta informují o naplnění nádob a upozorní, že potřebují vyvézt. Pomáhají tak efektivně plánovat svozy a snižovat počty najezděných kilometrů. Díky inovaci Albert ročně ušetří 1 200 svozů a přes 21 kilogramů oxidu uhličitého.

Po úspěšném testování zahájil Albert v průběhu září instalaci čidel na lisy, které zmenšují objem nepotřebného papíru a komunálního odpadu ve vybraných hypermarketech. Díky inovaci systematizuje automatický svoz, čímž ročně sníží počet výjezdů svozových aut. „Čidlo online hlásí svou naplněnost a vyšle informaci, když je potřeba ho vyvézt. Tímto způsobem předcházíme situaci, kdy byl pravidelně naplánovaný svoz, ale ještě nebyla vyčerpaná celková kapacita sběrné nádoby. Počet svozů tak snížíme o desítky procent,“ popisuje Zdeněk Vít, manažer projektů v Albertu.

Ročně tako Albert ušetří podle propočtů 1 200 svozů, které představovaly 43 000 najezděných kilometrů navíc. Inovace má také pozitivní vliv na životní prostředí, protože s redukcí výjezdů a ujeté vzdálenosti klesá o 21 kilogramu uhlíková stopa, kterou vyprodukují svozová auta. „Na trhu neexistovalo žádné podobné řešení, které by splňovalo naše specifikace. Rozhodli jsme se tedy, že si čidla necháme vyvinout na míru přesně podle našich potřeb,“ doplňuje Zdeněk Vít.

 

Inovativní řešení od české společnosti

Systém čidel je univerzálně použitelný na lisy od různých výrobců. „Sbírá data samostatně na základě signálů, které v průběhu lisování sám zaznamenává. Po nainstalování pracuje na pozadí, nemění se tedy fungování ani obsluha stroje. Není potřeba žádných zásahů a ani zadávání dat. Software zpracovává všechna nasbíraná data a na základě statistiky dopočítává průměrné naplnění a předpovídá další. To následně zobrazuje ve webové aplikaci. Zároveň po naplnění notifikuje vývozce,“ vysvětluje Jan Vašíček, člen představenstva společnosti IVP CZ.

Řešení výrobce osazoval v zahraničí, ale čidla v Albertu byly první velký projekt, kde se instaluje jejich větší množství a zároveň jde o specifický provoz. „Prodejny produkují různý objem odpadu, proto musí systém provádět výpočty zvlášť pro každý stroj. Systém tedy tyto výpočty provádí v reálném čase a upravuje dle aktuálního stavu výstup v podobě předpokládaného naplnění stroje,“ doplňuje Vašíček. Server data vyhodnocuje a zasílá je do webové aplikace nebo dále přes SMS či e-mail odpovědným osobám. Informuje o naplněnosti na 80 %, následně na 100 % a i o případné poruše.

Zdroj a foto: Albert Česká republika