Potravin s označením českého původu v letácích meziročně ubylo

Společnost Česká distribuční zpracovala analýzu, která ukazuje, jak se v nabídce a prezentaci zboží v letácích projevila nová pravidla o označování potravin českého původu. Při srovnání údajů z letáků publikovaných v prvních 10 týdnech roku 2016 a ve stejném období roku 2017 byl zaznamenán pokles zastoupení potravin označených logem evokujícím jejich český původ z 29 % na 14 %.

Od 1. 1. 2017 platí novela zákona o potravinách, která upravuje podmínky pro dobrovolné označování potravin s původem v České republice. Nově může být potravina takto označena v případě, že 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny pochází z České republiky a všechny fáze výroby proběhly v ČR. U vícesložkových potravin pak musí součet hmotnosti složek s českým původem tvořit minimálně 75 %. K označení je přitom možné použít jakoukoliv slovní, obrazovou nebo grafickou informaci naznačující, že potravina je českého původu. K tomu také slouží nově zavedené logo Česká potravina.

V roce 2016 bylo ve sledovaném období v letácích 8 068 potravin. Z toho 36 % bylo v letácích označeno nějakým druhem loga a 29 % přímo logem indikujícím český původ potraviny. V roce 2017 bylo zaznamenáno 10 859 potravin. Logo neslo 20 % z nich a už jen 14 % mělo logo informující o českém původu. Meziročně tak poklesl jak absolutní, tak relativní počet „českých“ potravin v letácích. Větší úbytek označení českého původu potraviny přitom zaznamenaly vícesložkové produkty. Zatímco u jednosložkových činil pokles 21 %, u vícesložkových to bylo 39 %.

„Pokles počtu potravin označených logem odkazujícím na jejich český původ je pravděpodobně dán do jisté míry úpravou pravidel pro takové značení. Stejně tak může mít na pokles vliv i opatrnost prodejců, kdy raději produkt neoznačí, než aby mohly nastat jakékoliv pochybnosti o správnosti takového označení. Svou roli zde určitě hraje také průběžná změna vzhledu letáků a volba produktů, které jsou v nich umístěny. Označení je přitom dobrovolné. Ne každý český produkt tak musí nést logo. Ve výsledku až tak nezáleží na tom, zda je produkt označený či nikoliv, ale hlavně na tom, že je kvalitní. Kvalita potravin je přitom jedním z trendů poslední doby v oblasti retailu. Je to zřetelné i z naší analýzy. Loga upozorňující na kvalitu produktu nebo jeho dobré složení totiž tvořila druhou nejpočetněji zastoupenou kategorii označení, “ řekl ředitel České distribuční Petr Sikora.

V roce 2017 začali obchodníci používat pro označení českého původu potravin zejména logo Česká potravina. Za 10 týdnů se objevilo u 1 233 položek v letácích. V důsledku toho se počet ostatních druhů takových log snížil v meziročním srovnání o 70 %. Přibližně 200 produktů přitom bylo v obou porovnávaných obdobích označeno více než jedním logem. Hojně zastoupenou kategorií jsou totiž loga odkazující na kvalitu či složení potraviny. Překvapivě malý podíl tvořily potraviny označené nějakým druhem loga s informací, že jde o bio produkt. Řádově šlo jen o nízké desítky produktů.

Zdroj: Česká distribuční a.s.

Foto: kupi.cz

Koláž: redakce

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010