Globální prodeje chytrých telefonů ve 4.Q roku 2015 dosáhly čtvrtletního maxima

Celosvětová poptávka po chytrých telefonech dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2015 výše 368 milionů kusů, což je o 14 procent více než v předešlém čtvrtletí a o 6 procent více než ve stejném období minulého roku. Avšak tržby zůstaly v meziročním srovnání na stejné úrovni, a sice 115 miliard USD, neboť průměrná prodejní cena ve 4. čtvrtletí 2015 poklesla ve srovnání s předchozím rokem o šest procent. Za celý rok 2015 se prodalo 1,5 miliardy kusů chytrých telefonů, tedy o sedm procent více než v roce 2014. 

Tento nárůst však byl částečně oslaben meziročním poklesem globální průměrné prodejní ceny o dvě procenta, což oproti předchozímu roku vedlo k menšímu, jen 5 procentnímu zvýšení obratu na 399 miliard USD.

tab 1

 

Zdroj: GfK Point of Sales (POS) Measurement data z více jak 90 trhů. 

 

Kevin Walsh, ředitel oddělení trendů a prognóz GfK k tomu říká: „Nehledě na rekordní čtvrté čtvrtletí a velice dobrý celkový výkon za rok 2015, výsledky v jednotlivých zemích jsou různé. Trhy jsou stále více ovlivňovány lokálními faktory, nikoli regionálními či odvětvovými trendy. Různící se ekonomické trendy, nasycení trhů, masové přijetí produktu, politika, společenské změny a dokonce sport – to vše má dopad na poptávku po chytrých telefonech a na jejich ceny v jednotlivých zemích.“

 

Rozvíjející se tržní ekonomiky v regionu APAC*: hnací motor růstu

Ve 4. kvartále 2015 zůstávají hlavní hnací silou rozvoje globálního trhu chytrých telefonů nově vznikající tržní ekonomiky regionu APAC s 21 procentním meziročním nárůstem počtu prodaných kusů.

Z hlediska jednotlivých zemí hraje klíčovou roli Indie, kde byl zaznamenán 34 procentní meziroční nárůst počtu prodaných kusů, především prodejem levnějších telefonů (v ceně pod 100 USD) – v této cenové kategorii došlo k meziročnímu nárůstu počtu prodaných kusů na 76 procent. Stále je značný prostor pro zvyšování poptávky po chytrých telefonech u zákazníků, kteří si jej kupují poprvé, neboť penetrace telefonů ze segmentu pod 100 USD činila v posledním čtvrtletí loňského roku jen 24 procent.

 

Čína: ve 4. čtvrtletí 2015 se zrychlil růst

Poté, kdy se ve 3. čtvrtletí 2015 vrátil v meziročním srovnání mírný růst (po sérii čtyřech záporných čtvrtletních výsledcích, jež začala 3. čtvrtletím 2014), zažila Čína ve 4. kvartále 2015 zrychlení růstu prodeje chytrých telefonů oproti předchozímu roku o 12 procent. V tomto období bylo dosaženo rekordního počtu prodaných kusů 106,6 milionu. S objemovým přírůstkem 11 milionů kusů to znamená, že Čína v posledním čtvrtletí přispěla ke globálnímu růstu celou polovinou.

Ve srovnání s předešlým rokem došlo ke zvýšení poptávky napříč všemi cenovými kategoriemi, přičemž byl zaznamenán výrazný posun k luxusnějším výrobkům (za cenu 500 USD a vyšší). U tohoto segmentu se zvýšil tržní podíl na 18 procent oproti necelým 15 procentům v předchozím čtvrtletí, což se následně odrazilo na růstu průměrné prodejní ceny meziročně o 4 procenta na 314 USD a rovněž tržeb o 16 procent na 33 miliard USD.

Pokračuje přechod k přístrojům vybaveným LTE a přístrojům s větším displejem. Mobilní telefony s pětipalcovým a větším displejem tvořily 71 procent chytrých telefonů prodaných v tomto čtvrtletí oproti 53 procentům prodaným za stejné období roku 2014. Podíl chytrých telefonů s LTE dosáhl úrovně, jež představuje téměř úplné nasycení trhu. GfK odhaduje, že v roce 2016 dojde ke zpomalení růstu prodaných kusů na 17 procent, což znamená obrovský propad oproti 248 procentům v roce 2015. Cenově konkurující lokální značky získávají v zemi stále větší podíl a ve 4. kvartále 2015 už zajistily 75 procent poptávky po chytrých telefonech, což je nárůst oproti 69 procentům ve 4. kvartále 2014.

Podle odhadu GfK dojde v Číně v roce 2016 k návratu mírného růstu na úrovni tří procent poté, kdy byl v roce 2015 zaznamenán meziroční pokles o dvě procenta. Předpokládá se, že tomu napomůže očekávané zvýšení dotací operátorů.

 

Střední východ a Afrika: nejlépe si vede Egypt

Nehledě na mírné zpomalení růstu se poptávka po chytrých telefonech v zemích MEA zvýšila ve 4. kvartále meziročně o 12 procent. Ve většině zemí tohoto regionu byl zaznamenán nárůst, ale Egypt jasně vedl, neboť poptávka v této zemi vzrostla meziročně o 27 procent.

 

Latinská Amerika: spotřebitelé se zaměřují na levnější přístroje

Poptávka po chytrých telefonech v Latinské Americe ve 4. čtvrtletí 2015 nadále klesala – meziročně o 13 procent. Vývoj ovlivnila nepříznivá makroekonomická situace v Brazílii, díky které v této zemi došlo k poklesu poptávky oproti předchozímu roku o 26 procent. Průměrná prodejní cena se v regionu ve srovnání s předchozím rokem snížila o 12 procent, neboť spotřebitelé začali upřednostňovat levnější zařízení. Snížení poptávky spolu s nižší průměrnou prodejní cenou vedly k poklesu tržeb o 23 procent na 7 miliard USD.

Rozvinuté země regionu APAC*: poptávka je celkově stabilní

Poptávka v rozvinutých zemích regionu APAC zůstala ve 4. čtvrtletí 2015 stabilní poté, kdy v předchozím kvartále poklesla meziročně o tři procenta. Poptávka po chytrých telefonech v Jižní Koreji začala opět růst (meziročně o osm procent) poprvé od čtvrtého čtvrtletí 2013. Napomohlo tomu jednoduše i srovnání se slabými výsledky 4. čtvrtletí 2014. Regionální růst však byl oslaben o šestiprocentní pokles poptávky v Japonsku.

 

Západní Evropa: růst ve Francii, Německu i Velké Británii

Meziroční nárůst objemu prodaných chytrých telefonů v regionu činil ve 4. kvartále 2015 pět procent, čemuž napomohl 61 procentní přírůstek prodejů u velmi levného segmentu (pod 100 USD). Celkový nárůst akceleroval na třech největších trzích: ve FranciiNěmecku a Velké Británii.

 

Střední Evropa: mírný nárůst tažený Polskem

Meziroční navýšení počtu prodaných chytrých telefonů ve střední Evropě zůstalo na úrovni 4 procent, zejména díky výraznému 36procentnímu přírůstku v Polsku. V důsledku politických a ekonomických problémů poklesla poptávka meziročně v Rusku o 7 a na Ukrajině o 14 procent. Podíváme-li se na trh mobilních telefonů v České republice, tak trh rostl meziročně jednociferným číslem. Celkově se tak prodalo v České republice za rok 2015 přes 3,4 mil. mobilních telefonů. Segment chytrých telefonů, jakožto klíčová kategorie, tvořil za toto období ¾ prodaných telefonů.

tab 2

Zdroj: GfK Point of Sales (POS) Measurement – data z více jak 90 trhů pro kalendářní rok 2015 a GfK prognózy pro rok 2016. 

 

Kevin Walsh říká: „Očekáváme, že v roce 2016 nebudou působit ani tak globální trendy, jako spíše faktory na úrovni jednotlivých zemí. Podle prognóz GfK budou růst zajišťovat klíčové trhy vznikajících tržních ekonomik v regionu APAC a MEA. Přestože bude rok 2016 dalším rokem globálního růstu, klíčovým faktorem pro pochopení vývoje trhu bude znalost jeho segmentace a regionálních specifik.“

 

Země, jež jsou v tomto vydání zařazeny mezi rozvinuté:

Austrálie, Hongkong, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan. 

Země, jež jsou v tomto vydání zařazeny mezi rozvíjející se země APAC:

Indie, Indonésie, Kambodža, Malajsie, Filipíny, Thajsko, Vietnam.

 

 Foto: pixabay.com

 

 

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010