EY ve spolupráci s Evropskou komisí podporuje ženy v podnikatelských rolích

V květnu se v Praze uskutečnil první workshop 60 osobností z oblasti ženského podnikání z 33 evropských zemí, které se účastní programu „Peer-learning activities in entrepreneurship education and in women entrepreneurship“, jež zaštiťuje EY ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími partnery. V nově otevřeném coworkingovém centru HubHub ARA byl po dobu tří dnů pro význačné zástupce z řad investorů, neziskových organizací, veřejné správy a podnikatelské sféry připraven interaktivní program, který vyústil v řadu kreativních řešení na podporu žen v byznysu a ke tvorbě nových evropských a národních strategií v této oblasti.

Pražský EY InnovEYtion Hub se ujal organizace, facilitace a interaktivní formy tzv. „co-design“ bloků. Cílem workshopu bylo získat podklady pro tvorbu evropských a národních strategií na podporu ženského podnikání, výměna nejlepší praxe mezi účastníky z řad žen i mužů a prohloubení spolupráce mezi těmito osobnostmi a organizacemi, které vedou. „Z výsledků workshopu a jeho atmosféry jsme nadšeni. Osvědčilo se nám použití tzv. co-design metodologie, které firmy běžněji používá pro vývoj nových produktů. Pozitivní ohlasy účastníků prokázaly, že se co-design dá velmi úspěšně aplikovat i pro tvorbu doporučení na úrovni strategií a politik. Navíc reakce účastníků již od prvního kontaktu potvrdily neuvěřitelnou relevantnost a důležitost ženského podnikání pro konkurenceschopnost Evropy. Workshop hodnotíme jako velký úspěch, ale zároveň nesmíme usnout na vavřínech a připravit se na další fáze projektu,“ uvádí Zuzana Nehajová, InnovEYtion Hub Leader ve společnosti EY, která celoevropský projekt zaštiťuje.

Projekt, který má za cíl podpořit podnikatelský ekosystém v Evropě, tvoří ve své části zaměřené na ženské podnikání další dva navazující workshopy, které se uskuteční v roce 2020 v jiných evropských městech. Workshopy jsou podpořeny online platformou, na níž komunita účastníků sdílí know-how, zkušenosti a rozvíjejí klíčové myšlenky.

Zdroj a foto: EY

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010