Do Síně slávy českého pivovarství vstoupil Vratislav Psota

Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byl uveden Vratislav Psota, vedoucí Analytické zkušební laboratoře Brno Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a jeden z největších odborníků na pěstování sladovnického ječmene pro výrobu českého piva. Cenu F.O. Poupěte získali Milan Starec a Tomáš Vodochodský, kteří posledních 20 let zasvětili obnově Černokosteleckého pivovaru, vybudování pivovarského muzea a záchraně původních pivovarských technologií a vybavení.

Každý rok na konci září uvádíme do Síně slávy osobnosti, které zasvětili svůj život rozvoji pivovarsko-sladařského odvětví,“ říká František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Letos jsme se rozhodli ocenit Vratislava Psotu za jeho celoživotní obětavou práci v oboru, za vědeckou vizi a usilovnou osvětu správných technologických postupů při pěstování sladovnického ječmene, důležitosti správného výběru odrůd a jejich důležitost na chuť, pitelnost a charakter českého piva.

Čestnou plaketu českého sládka Františka Ondřeje Poupěte v letošním roce získali Milan Starec a Tomáš Vodochodský, spolumajitelé Černokosteleckého pivovaru, a to za svoji dlouholetou snahu o zachování historického dědictví pivovarsko-sladařského oboru. „Milan Starec a Tomáš Vochodochodský jsou krásným příkladem toho, když se spojí láska k řemeslu a oboru s podnikatelským duchem,“ říká František Šámal. „Díky nim dnes máme kousek za Prahou unikátní pivovarské muzeum, kde se uchovávají naše pivovarské tradice pro příští generace.

Síň slávy českého pivovarství a sladařství

Ing. Vratislav Psota, CSc. vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor fytotechnika. Od roku 1983 pracoval v Ústavu experimentální fytotechniky (později Ústav systematické a ekologické biologie) ČSAV v Brně. V roce 1993 nastoupil do Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, Sladařského ústavu Brno, kde se zabýval kvalitou odrůd ječmene. Od roku 2010 vykonával funkci vedoucího Analytické zkušební laboratoře – Sladařský ústav Brno.

Vratislav Psota působil v mnoha odborných a vědeckých komisích spojených s pivovarskými surovinami, především sladovnickým ječmenem a sladem, je členem Odrůdové komise Ministerstva zemědělství, aktivně publikoval v odborném tisku, je spoluautorem publikace Sladařství (2015), Technologie výroby sladu a piva (2000) a dalších několika monografií z oblasti obilovin, členem redakční rady časopisu Kvasný průmysl a externě přednáší na Mendelově univerzitě v Brně.

Cena českého sládka F. O. Poupěte

Milan Starec vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Výživa a stravování. Už v době studia napsal několik monografií o nutričních vlastnostech piva a pěnivosti. Po ukončení studia začal působit v hostinské a gastronomické činnosti, provozoval několik restaurací a pořádal gastronomické akce. Aktivně studuje historii a lokace pivovarů a sladoven na území Čech, Moravy a Slezska, shromažďuje pivovarské artefakty a fotodokumentaci (v současné době asi 50 000 fotografií v digitální podobě). Spolupracuje s výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT. V roce 2001 založil spolu s Tomášem Vodochodským společnost Dej Bůh štěstí, s.r.o. a společně zakoupili uzavřený pivovar v Kostelci nad Černými lesy, kde realizují své pivovarské plány.

Tomáš Vodochodský vystudoval SPŠPT v Praze, obor kvasná technologie. Svou kariéru započal

v pivovaru Vysoký Chlumec (1980-1986), v současnosti provozuje společně s Milanem Starcem společnost Dej Bůh štěstí, spol. s.r.o., která provozuje znovuobnovený pivovar Kostelec nad Černými lesy, kde realizují své pivovarské plány.

Zdroj a foto: Český svaz pivovarů a sladoven

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010