BILLA zavedla preventivní opatření nošení ochrany úst a nosu u svých zaměstnanců

178 zobrazení

Společnost BILLA je prvním řetězcem v ČR, který se rozhodl opatření nošení ochrany úst a nosu znovu pro své zaměstnance zavést. Společnost věří, že tento krok bude jimi i zákazníky vnímaný pozitivně. Ochrana zdraví zaměstnanců pro společnost totiž zůstává naprostou prioritou, protože právě oni hrají velmi důležitou roli při zabezpečování zásobování obyvatel naší republiky.

Opatření povinného nošení roušek pro zaměstnance společnosti BILLA zavedla firma kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR. Společnost je rovněž v pravidelném kontaktu s krajskými hygienickými stanicemi, situaci sleduje, vyhodnocuje a přijímá následná opatření k ochraně svých zaměstnanců i zákazníků. Dle dostupných informací je nejrizikovější, když spolu lidé pobývají delší dobu v uzavřeném prostoru a mají mezi sebou malé rozestupy. Z tohoto hlediska je tedy pobyt zákazníků rizikový, a protože lidé již nejsou tak důslední jako na začátku pandemie, kdy zodpovědně dbali veškerých opatření (ochrana nosu a úst, povinné rozestupy, apod.), považuje společnost BILLA tento preventivní krok za správný. 

Právě prevence a obezřetné chování jsou pro společnost klíčové a zajišťují minimalizaci případných negativních dopadů. Pro své zaměstnance společnost BILLA zajišťuje pitný režim a v rámci ochrany jejich zdraví dále plánuje zaktivovat doprovodný preventivní program. 

Preventivní opatření bude platné až do odvolání. V rámci opatření doporučuje BILLA i svým zákazníkům, aby zvážili nošení pokrývky úst a nosu při nákupu v prodejní síti Billa a chránili své zdraví spolu se zaměstnanci obchodního řetězce.

Zdroj a foto: REWE