BILLA navýší mzdy na vybraných pozicích od ledna 2019 v průměru o 4 %

Společnost BILLA provozující v České republice již 226 supermarketů znovu navýší mzdy svých zaměstnanců na vybraných pozicích od ledna 2019, a to v průměru o 4 %. Jako poděkování rozdá BILLA pracovníkům na prodejnách, na centrále i v logistice opět dárkové vánoční karty v hodnotě až 1 500 Kč a zaměstnancům pracujícím o Štědrém dni navýší příplatek za práci ve svátek o 25 %. Veškeré kroky, které společnost podniká k systematickému zlepšování pracovních podmínek, jsou obsaženy v kolektivní smlouvě, která byla s představiteli odborových organizací podepsána na začátku prosince 2018 a je platná až do konce roku 2019.

Kolektivní smlouva, která byla podepsána mezi BILLOU a základními odborovými organizacemi Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR (OSPZV – ASO) a Federací výkonných zaměstnanců ČR (FVZ), zahrnuje např. úpravu finančních benefitů, zvýšení nároku na dovolenou na 5 týdnů, zvýšení hodnoty stravenek z 60 na 80 Kč a odměn za výročí. Společnost BILLA a odborové organizace se na společných jednáních také dohodli na navýšení mezd zaměstnancům na vybraných pozicích, kterých se netýkalo zvýšení mezd na podzim tohoto roku. Ti si od 1. ledna 2019 polepší v průměru o 4 % oproti kalendářnímu roku 2018. Od začátku roku jde o již 3. navýšení mezd, ke kterému BILLA přistupuje.

Všichni zaměstnanci na prodejnách, na centrále i v logistice, kteří pro firmu pracují více než rok, dostanou stejně jako vloni vánoční dárkové karty ve výši 1 500 Kč. Zbožové poukázky na nákup v BILLE ve výši 500 korun pak dostanou nováčci. Speciální odměna v podobě navýšeného příplatku o 25 % připadne všem, kteří nastoupí na směnu na Štědrý den a zajistí zákazníkům 100% servis a bezproblémový nákup i v tento sváteční den. Speciálního dárku se dostalo také vybraným 22 vedoucím prodejen, kteří na základě předem daných kritérií dostali do svého užívání nové služební vozy Škoda Rapid.

Zaměstnanci jsou pro nás klíčoví, a proto věříme, že veškeré kroky, které jsme letos učinili, budou našimi zaměstnanci přijaty pozitivně a přinesou spokojenost na obou stranách. Zároveň musím velmi pozitivně vyhodnotit průběh jednání se zástupci odborových organizací, které bylo velmi konstruktivní a vedlo k úspěšnému podpisu nové kolektivní smlouvy, komentuje současné změny v odměňování a benefitech a podpis kolektivní smlouvy Jaroslaw Szczypka, generální ředitel BILLA Česká republika.

„Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb vítá dorovnání mezd u zaměstnanců, kterým nebyly navýšeny mzdy od 1. 9. 2018. Odborové organizace UZO jsou v roce 2019 připraveny vyjednávat o dalším mzdovém navýšení u provozních zaměstnanců,“ říká Renáta Burianová prezidentka Unie zaměstnanců, logistiky a služeb.

Zdroj a foto: REWE