Albert loni téměř zdvojnásobil dary potravinovým bankám

312 zobrazení

Potřeba darování potravin lidem v nouzi byla loni ještě naléhavější než jindy. Pandemie a s ní spojená opatření dopadla na mnohé, kteří musí řešit problémy s obživou. V nouzi se nově ocitlo velké množství seniorů, samoživitelů či mladých rodin. Celkové číslo pomoci 797 tun proto zahrnuje jednak pravidelné dary více než tří set prodejen, ale také mimořádné dary v rámci potravinové pomoci v době pandemie koronaviru. Ve srovnání s předloňským rokem Albert navýšil pomoc celkem o 89 procent.

Pro matky samoživitelky, seniory či další lidi v nouzi představují darované potraviny, které zprostředkovávají potravinové banky, velkou pomoc s obživou. Na důležitosti ještě více získaly kvůli koronavirové pandemii. Proto i obchody Albert neustále pracují na navyšování darů. Ve srovnání s rokem 2019 poskytly loni potravinové bance v pravidelných darech z prodejen o 75 % potravin víc. K potřebným tak putovalo 737 tun jídla, které představují téměř 1,5 milionu porcí.

Loňský rok byl pro všechny mimořádně náročný, a proto jsme společně s bankami pracovali na tom, abychom potravinovou pomoc podstatně navýšili. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme pomáhat a doufáme, že téměř zdvojnásobení darů ulehčilo život lidem v tíživé situaci. Děkujeme potravinovým bankám, že s námi spolupracují na neustálém zlepšování a navyšování darů. Poděkování patří také našim zaměstnancům na prodejnách, kteří se na přípravě darů podílí,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Uplynulý rok nebyl vůbec jednoduchý pro potravinové banky, obchody ani pro lidi obecně. Spousta z nás si opět uvědomila, jak důležité je pomáhat a snažila se hledat cesty. Albert společně s potravinovou bankou nachází nové způsoby pomoci a spolupráce, právě ty také umožnily navýšení darů v loňském roce. S Albertem se snažíme vzájemně si pomáhat a klademe důraz na to, aby byla naše spolupráce velmi koncepční. Albertu a zejména jeho zaměstnancům v prodejnách patří naše velké poděkování,“ komentuje loňský rok Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Kromě pravidelných darů nespotřebovaných potravin dodával Albert potravinové bance v jarní části koronakrize po dobu nejtěžších dvou měsíců každý týden 10 000 porcí trvanlivých potravin k překonání kritické situace. Celkově takto daroval téměř 60 tun jídla pro potřebné a lidi, kteří se z ničeho nic dostali do tíživé situace. „Vloni se ocitlo v nouzi hodně seniorů, mladých rodin, maminek či rodičů samoživitelů, kteří pomoc předtím nikdy nepotřebovali. Zvedala se nám poptávka po potravinách a zároveň jsme byli nuceni zrušit jarní Sbírku potravin. V tu chvíli nám Albert nabídl mimořádný potravinový dar. I díky němu jsme jim mohli rychle a efektivně pomoci, protože ne vždy se dařilo vyřešit finanční či jinou materiální pomoc a potraviny byly akutně potřeba,“ doplňuje Veronika Láchová.

Společně proti plýtvání

Kromě potravinových bank daruje Albert neprodané pečivo a ovoce i zeleninu jako krmivo pro zvířata. Se zákazníky spolupracuje na iniciativě „Pomozte nám neplýtvat“ a zboží těsně před expirací prodává s 30% slevou. Padesátiprocentní slevu na pečivo dvě hodiny před zavírací dobou pak zavedl Albert v loňském roce ve všech supermarketech, tedy malých obchodech.

Zdroj a foto: Albert Česká republika